Ні, будинок оприбутковується об’єднанням незалежно від його стану.

До головних завдань ОСББ належить, зокрема, і здійснення капітального ремонту за кошти об’єднання.

Водночас колишній балансоутримувач зобов’язаний передати новоствореному ОСББ у 3-місячний строк із дня державної реєстрації об’єднання примірник технічної й іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документ, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж (ч. 18 ст. 6 Закону про ОСББ).