node-6676-kvartira_v_kredit

Нині отримання кредиту для ОСББ — чи не одна з найважливіших тем, яка хвилює багато об’єднань. Які аспекти треба знати, щоб отримати енергоефективний кредит, ми розглядали в матеріалі: «Як ОСББ отримати енергозберігаючий кредит», у якому йшлося про те, що одним із банків, які надають такий «теплий» кредит, є УКРГАЗБАНК. Продовжуючи цю тему, пропонуємо розглянути найпоширеніші питання, які турбують співвласників багатоквартирних будинків при отриманні кредиту в Укргазбанку…

Для того щоб отримати кредит на придбання енергоефективного обладнання чи матеріалів в Укргазбанку, позичальник повинен відповідати таким вимогам:

 • бути юридичною особою ― об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (далі ― ОСББ) або;
 • строк державної реєстрації має становити не менше ніж 3 місяці. (Зверніть увагу! Якщо на момент звернення до банку клієнт зареєстрований менше 3-х місяців, такий випадок може розглядатися на індивідуальних умовах.);
 • рішення щодо отримання кредиту повинно бути прийнято не менш ніж 2/3 голосів членів ОСББ  (Згідно закону усі власники являються членами ОСББ і мають голос пропорційно площі);
 • відсутня прострочена заборгованість перед ресурсопостачальними підприємствами (Довідка видається ресурсопостачальною організацією) ;
 • середній рівень збирання платежів за рік не нижче 85% затвердженого кошторису.

Цільове призначення кредиту

Детальний перелік цілей, на які позичальник може отримати кредит у банку, наведений у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженому КМУ від 17.10.2011 р. № 1056. Ось деякі з них:

 • установлення індивідуального теплового пункту;
 • модернізація систем загального освітлення;
 • утеплення будинку;
 • установлення енергоефективних вікон;
 • інше.

Які документи необхідно підготувати й подати, щоб отримати кредит на придбання енергоефективного обладнання?

Орієнтовний перелік документів, які необхідні для отримання енергоефективного кредиту в банку, ми розглядали в матеріалі «Як ОСББ отримати енергозберігаючий кредит». Детальну інформацію щодо окремих  документів можна дізнатись у менеджера відділення банку або зателефонувавши до центру енергоефективності «УКРГАЗБАНК» за номером (044) 594-11-68 та отримати вичерпну консультацію з цих питань. Із таким переліком документів, що надаються позичальником ― юридичною особою, можна ознайомитись за посиланням.

Нижче наведений перелік основних документів на отримання кредиту.

Основні установчі та реєстраційні документи:

 • оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
 • належним чином завірена копія Статуту ОСББ (копія, завірена уповноваженою особою ОСББ);
 • паспорт уповноваженої особи Позичальника*;
 • Довідка із Реєстраційним номером облікової картки платника податків уповноваженої особи Позичальника*;
 • протокол про створення ОСББ*;
 • протокол про обрання голови правління ОСББ*;
 • протокол про отримання кредиту*;
 • Положення про органи управління юридичної особи чи довідка про їх відсутність*;
 • трудовий контракт із членами правління, у т.ч. із головою правління, чи довідка про неукладення такого договору*.

* Менеджер копіює документи з оригіналів.

Зазначені документи надаються в одному екземплярі (подають лише оригінали).  Необхідні копії документів робить менеджер банку.

Основні фінансові документи:

 • Баланс і звіт про фінансові результати, засвідчені підписом керівника юрособи та печаткою (за наявності);
 • Довідки з обслуговуючих банків про надходження на розрахунковий рахунок за останні 6 місяців і відсутність заборгованості;
 • Довідка від ОСББ про збір платежів у поточному році (з помісячною розбивкою)
 • План збору платежів і витрат на період кредитування помісячно;
 • Протокол на затвердження тарифу з утримання будинків і прибудинкових територій;
 • Довідка (акт звіряння) про відсутність заборгованості перед ресурсопостачальними організаціями.

Наведімо приклади Балансу та Звіту про фінансові результати, які можуть бути подані до банку.

1

2

3

Аби було зрозуміло, розшифруємо окремі статті Балансу ОСББ:

 • ст. 1100 «Запаси» ― господарський інструмент для догляду за прибудинковою територією — 4,2 тис. грн;
 • ст. 1155 «Інша дебіторська заборгованість» ― заборгованість власників квартир 1 і 2;
 • ст. 1165 «Грошові кошти та їх еквіваленти» ― залишок коштів на поточному рахунку в банку ― 6,4 тис. грн;
 • ст. 1170 «Витрати майбутніх періодів» ― 2,1 тис. грн — кошти, що були використані на ремонтні роботи в будинку. Фактично ця заборгованість відсутня;
 • ст. 1190 «Інші оборотні активи» ― 0,7  тис. грн — заборгованість  бюджету для пільгових категорій мешканців по оплаті за утримання будинку;
 • ст. 1690 «Інші поточні зобов’язання» ― 0,1 тис. грн ― кошти, надані в підзвіт голові правління ОСББ на придбання МШП. Реальна заборгованість відсутня.

Також треба надати довідку про відсутність заборгованості перед ресурсопостачальниками. Найчастіше клієнти подають хибний варіант цієї довідки (він наведений нижче).

хибна довідка

Насправді цей документ повинен виглядати, як Акт звіряння заборгованості між Споживачем та Постачальником (див. нижче) (натисніть, щоб збільшити).

ак звіряння

Серед типових помилок, які допускають при поданні документів до банку для отримання кредиту, чи не найголовнішою є подання неправильно складених документів. До таких документів належать:

1. План надходжень та витрат на період кредитування (cash-flow).

У цей план необхідно включати всі надходження й витрати, які ОСББ мало раніше, а також ураховувати платежі за кредитом (тіло та відсотки). Якщо у зв’язку з проведенням енергоефективних заходів планується отримати економію, її треба вказувати як зменшення витрат на  опалення чи електроенергію.

2. Протокол зборів членів ОСББ щодо отримання кредиту в АБ «Укргазбанк».

У такому випадку необхідно в протоколі обов’язково вказувати: суму кредиту, строк кредитування, джерело погашення кредиту. Тобто треба зазначити,  що в ОСББ достатньо надходжень (після сплати ними всіх витрат) або є достатній обсяг накопичень для обслуговування кредиту (щомісячного платежу). Якщо нарахувань та/або накопичень у ОСББ недостатньо для обслуговування кредиту, на зборах ОСББ потрібно затвердити збільшення платежів від мешканців будинку. Тобто в такому протоколі має бути чітко передбачено, за рахунок яких коштів погашатиметься кредит. Зазначення одного бажання отримати кредит та його суми ― недостатньо.

Із примірним зразком такого протоколу зборів ОСББ можна ознайомитися за посиланням.

3. Звіт про виконання фінансового плану ОСББ за останні 6 місяців.

У цей план необхідно внести всі витрати й надходження, які ОСББ провело за цей період. Ба більше, ці витрати повинні збігатися з виписками за поточним рахунком або за рахунками, якщо ОСББ має їх декілька.

Приклад звіту про виконання фінансового плану приведемо нижче.

фінплан

4. Довідка про структуру діючого тарифу (подається в довільній формі).

У такому випадку довідка найчастіше взагалі не додається до пакету документів, тож зауважимо: цю довідку треба додавати обов’язково! Вона має містити структуру діючого тарифу в розрізі: стаття витрат і сума тарифу.

5. Протокол загальних зборів ОСББ щодо збільшення тарифу для здійснення щомісячних погашень по кредиту.

Цей документ повинен робитися одним протоколом із тим, яким приймається рішення про оформлення кредиту. Тобто це питання не варто оформлювати окремим протоколом. Доцільніше буде закріпити це питання в Протоколі щодо отримання кредиту (див. вище).

Примірний зразок такого протоколу дивіться за посиланням.

Зауважимо

Коректність заповнення документів полегшує та прискорює розгляд кредитної заявки.

Тривалість розгляду заявки на отримання кредиту

Розгляд кредитної заявки триває близько 5 банківських днів і залежить від коректності наданих і заповнених документів, які клієнт надає до банку для отримання кредиту.

Оскільки чистину кредиту відшкодовується ОСББ за рахунок бюджетних коштів, приведемо загальний механізм відшкодування частини суми кредиту на енергоефективні заходи.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється за таким механізмом:

 1. Клієнт подає до банку заяву на отримання енергозберігаючого кредиту та після отримання попередньої згоди готує та формує пакет необхідних документів.
 2. Банк приймає рішення про видачу кредиту на енергоефективні заходи й надає Позичальнику кредит на умовах Програми ОСББ.
 3. Після отримання та монтажу Обладнання Позичальник надає до Банку підтверджуючі документи (документи, які підтверджують передання Позичальнику Обладнання, факт упровадження Обладнання та цільове використання кредитних коштів, а саме: акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна чи інші документи, що підтверджують факт придбання Обладнання Позичальником; акти виконаних робіт і/або інші документи, що підтверджують факт упровадження Обладнання). Банк до 20 числа наступного періоду за місяцем отримання підтверджуючих документів від Позичальника надає Держенергоефективності Зведений реєстр позичальників, що містить інформацію про Позичальників, які мають право на Відшкодування частини суми Кредиту.
 4. До 25 числа того самого місяця Держенергоефективності перераховує до Банку відшкодування частини суми Кредиту на підставі отриманого Зведеного реєстру позичальників.
 5. Банк протягом 3 банківських днів із дати зарахування коштів від Держенергоефективності перераховує на відкриті в Банку Розрахункові рахунки Позичальників із подальшим частковим погашенням за рахунок таких коштів кредитної заборгованості Позичальників за основним боргом.

Розмір компенсації становить до 70% від суми кредиту, яка надана на придбання обладнання, але не більш як 14000,00 грн у розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором.
Для прикладу!

У червні 2015 року ОСББ «Квітень» м. Києва була підписана кредитна угода з АТ «Укргазбанк» на суму 320560 грн строком на 5 років. Кредит надано на придбання обладнання для теплового пункту з обліком тепла та балансування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Компенсація держави за цим кредитом становила 103729,32 грн. Економія за 5 років користування кредитом становитиме близько 600 тис. грн, якщо навіть тариф за опалення не зростатиме.

Наголошуємо

Компенсація за кредитами з Держенергоефективності не відшкодовує витрати на роботу з установлення обладнання. Лише вартість енергозберігаючого обладнання.

Для того аби наглядно показати, яку економію дає проведення енергоефективних заходів, наведімо декілька прикладів квитанцій за комунальні послуги.

Приклад 1

Площа квартири становить 36,50 кв.м. У власника квартири відсутні пільги.

У будинку не встановлений лічильник тепла, відсутня термомоізоляція зовнішніх стін і не встановлені вікна з енергозберігаючим склом.

Плата за опалення в цьому випадку становить 15,54 грн. за кв.м. Разом до сплати за опалення нарахована сума 564,10 грн (див. рис. 1).

приклад 1

Рис. 1. Дублікат квитанції для прикладу 1 (натисність, щоб збільшити)

Приклад 2

Площа квартири ― 51,2 кв.м. У власника відсутні пільги.

Водночас у будинку встановлений лічильник тепла, проведені роботи з термоізоляції зовнішніх стін і встановлені вікна з енергозберігаючим склом.

Плата за опалення в цьому випадку — 5,05 грн за кв.м, разом до сплати — 258,83 грн (див. рис. 2).

приклад 2

Рис. 2. Дублікат квитанції для прикладу 2 (натисність, щоб збільшити)

Приклад 3

Площа квартири ― 61,9 кв.м, пільги відсутні.

У будинку встановлений тепловий лічильник, а також проведені роботи з термоізоляції зовнішніх стін і встановлені вікна з енергозберігаючим склом.

Плата за опалення в цьому випадку — 9,71 грн за кв.м, разом до сплати — 600,83 грн (див. рис. 3).

приклад 3

Рис. 3. Дублікат квитанції для прикладу 3 (натисність, щоб збільшити)

Отже, з огляду на наведені вище приклади можемо дійти висновку, що жителі будинків, де були проведені роботи з термомодернізації й установлені лічильники тепла, сплачують удвічі менше та мають можливість заощаджувати на комунальних послугах.

Ці приклади відображають ефективність енергозберігаючого обладнання, яке було придбано об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків/житлово-будівельним кооперативом по програмі кредитування ОСББ  від УКРГАЗБАНКу.

Матеріал підготовлено та надано

начальником управління продажів

департаменту малого та середнього

бізнесу «УКРГАЗБАНК»

С.С. ПУСКАЙ