pravstroit

Що таке цільове фінансування в ОСББ

Однією з основних особливостей бухгалтерського обліку в ОСББ, як і в більшості неприбуткових небюджетних організацій, є облік різних видів цільового фінансування. Більшість надходжень коштів до ОСББ, цільових і нецільових, обліковують як цільове фінансування з подальшим використанням їх на утримання житлового комплексу. До цільового фінансування наразі належать надходження:

 • від членів ОСББ (співвласників будинку);
 • із бюджету (у вигляді пільг окремим категоріям громадян, субсидій малозабезпеченим громадянам, подекуди дотацій та інших видів фінансування);
 • від інших фізичних та юридичних осіб у вигляді добровільних пожертвувань;
 •  від орендарів.

Фактично лише пасивні доходи ОСББ, до яких в основному належать відсотки банку, не відносяться до цільового фінансування.

Раніше надходження від орендарів обліковували як доходи від комерційної діяльності й сплачували з них податок на прибуток, але з 2015 року податок на прибуток із цих надходжень не сплачується, тому для правильного відображення доходів ОСББ в обліку й звітності орендну плату відображають як цільове фінансування.

Оподаткування цільового фінансування

Нова редакція ПКУ (п. 133.4) звільняє неприбуткові організації від сплати податку на прибуток узагалі [1], у т.ч. від комерційної діяльності. Тож надходження від орендарів нині також обліковують як цільове фінансування, як зазначалося вище. ОСББ відповідають усім вимогам неприбуткових організацій, визначеним у ПКУ, але важливо пам’ятати про два моменти:

 • усі надходження повинні витрачатися на статутні цілі, інакше неприбуткова організація буде виключена з реєстру неприбуткових установ й організацій;
 • протягом 2016 року всі ОСББ повинні привести свої статути у відповідність до нових законодавчих вимог.

Цільове фінансування в ОСББ не обкладається також податком на додану вартість, окрім орендної плати в певних випадках. В ОСББ немає об’єкта обкладення ПДВ, якими є, згідно з п. 185.1 ст. 185 ПКУ, операції з поставки товарів (робіт, послуг). ОСББ забезпечують власне функціонування й нікому послуги не надають (окрім послуг із надання в оренду майна). Роз’яснення щодо цього питання надано в листі Міністерства фінансів України від 05.07.2012 р. № 31-08310-3-8/4638.

В ОСББ може виникнути об’єкт обкладення ПДВ у разі надання ними послуг, до яких наразі належить надання в оренду приміщень, установлення в будинках обладнання для телевізійних або комп’ютерних мереж тощо. Реєструватися платниками ПДВ об’єднання співвласників повинні після того, як обсяг оподатковуваних операцій протягом будь-якого періоду з останніх 12-ти календарних місяців перевищить законодавчо встановлену межу (нині — 1 млн грн). Платником ПДВ до бюджету ОСББ стає з моменту реєстрації платником податку на додану вартість.

Визнання цільового фінансування в ОСББ

Одним із важливих методологічних підходів у бухгалтерському обліку є порядок визнання різних об’єктів бухгалтерського обліку. Щодо цільового фінансування, це означає порядок визнання доходів від нього, який визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [4] та який застосовується також із метою оподаткування згідно з р. ІІІ ПКУ.

У таблиці 1 наведено перелік видів цільового фінансування в ОСББ і розкрито порядок визнання доходів від них, а також порядок обкладення ПДВ.

Таблиця 1

Порядок визнання цільового фінансування й обкладення ПДВ


Вид цільового фінансування
Включення до доходу в бухгалтерському обліку та для обкладення податком на прибуток (П(С)БО 15 «Дохід» [4])Порядок обкладення податком на додану вартість (р. ІV ПКУ [1])
Внески співвласників у межах плати за утримання будинку й понад неїВизнається доходом під час визнання витрат у сумі визнаних витрат (п. 17)Не обкладається ПДВ
Бюджетне фінансування — субсидії, пільги, дотації тощоВизнається доходом під час визнання витрат у сумі визнаних витрат (п. 17)Не обкладається ПДВ
Добровільні пожертвування фізичних та юридичних осібВизнається доходом під час визнання витрат у сумі визнаних витрат (п. 17)Не обкладається ПДВ
Орендна платаВизнається доходом під час визнання витрат у сумі визнаних витрат (п. 17)Стає об’єктом обкладення ПДВ після перевищення законодавчо встановленої межі
Фінансування капітальних вкладеньВизнається дохід під час нарахування амортизації в сумі нарахованої амортизації (п. 18)Не обкладається ПДВ

Таким чином, визнання доходу від цільового фінансування в ОСББ здійснюється згідно з п. 17 П(С)БО 15 «Дохід» у момент витрачання коштів (окрім фінансування капітальних вкладень).

Облік цільового фінансування

Порядок визнання й оподаткування цільового фінансування впливає на порядок відображення його в обліку.

Цільове фінансування обліковують на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Рахунок пасивний, по кредиту відображають нарахування чи отримання цільового фінансування, а по дебету — списання витрачених коштів. До цього рахунку доцільно відкривати такі субрахунки:

 • 481 «Цільові внески членів об’єднання»;
 • 482 «Субсидії»;
 • 483 «Відшкодування пільг»;
 • 484 «Дотації»;
 • 485 «Орендна плата»;
 • 486 « Інші цільові надходження».

Можна також відкривати субрахунки другого порядку, наприклад:

 • 481.1 «Цільові внески в межах плати за утримання будинку»;
 • 481.2 «Цільові внески на охорону під’їздів»;
 • 481.3 «Цільові внески на ремонт будинку» тощо.

Нині деякі ОСББ ведуть облік усіх надходжень на рахунку 48, не використовуючи рахунки доходів узагалі. Це пояснюється, певною мірою, багаторічною боротьбою проти вимог сплачувати ПДВ. Але методологічно правильним є обов’язкове відображення доходів від цільового фінансування, тільки не треба використовувати при цьому рахунки доходів від реалізації, якої в ОСББ немає.

Доходи ОСББ не є доходами від реалізації, тому їх треба обліковувати на рахунку 71 «Інший операційний дохід».

Нарахування заборгованості співвласників відображають по дебету рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами» у кореспонденції з кредитом рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» проводкою:

Дт 37 (377)         Кт 48.

Під час отримання коштів здійснюють проводку:

Дт 311           Кт 37 (377).

Дохід відображають у сумі витрачених коштів проводкою:

Дт 48           Кт 71

Нарахування заборгованості бюджету з субсидій і пільг відображають по дебету рахунка 64 «Розрахунки за податками та платежами» (що відповідає пропозиціям МФУ) або рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (що є методологічно правильнішим) у кореспонденції з кредитом рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»:

Дт 64 (37)          Кт 48.

Заборгованість орендарів за надані в оренду активи відображають по дебету рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами» у кореспонденції з кредитом рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» із 2015 року.

Отримані внески від інших фізичних та юридичних осіб ОСББ відображають по дебету рахунків обліку грошових коштів (30, 31) у кореспонденції з кредитом рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»:

Дт 30, 31         Кт 48.

До рахунків 37 (і 64) доцільно відкривати субрахунки за видами платежів (надходження від співвласників, пільг і субсидій з бюджету, від орендарів, від інших осіб), наприклад:

 • 645 «Розрахунки за субсидіями»;
 • 646 «Розрахунки за пільгами».

Бухгалтерські проводки з обліку цільового фінансування ОСББ наведено в таблиці 2. Зверніть увагу, що за основними видами фінансування здійснюється нарахування заборгованості (співвласників, орендарів, бюджету з субсидій і пільг), а інші види фінансування відображаються в момент отримання коштів.

Таблиця 2

 Облік цільового фінансування в ОСББ

Зміст операціїДебетКредит
Нараховано заборгованість співвласників 37 (377.1)481
Надійшли кошти від співвласників3137
Нараховано субсидії, пільги645, 646 (37)482, 483
Надійшли з бюджету субсидії, відшкодування пільг31645, 646
Надійшли добровільні пожертвування, дотації, інші кошти бюджетного фінансування3148
Нараховано орендну плату37 (379)48

Кошти цільового фінансування списують із дебету рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» до кредиту рахунка 71 «Інший операційний дохід» у сумі витрат звітного періоду. Наприклад, якщо протягом місяця нарахована заборгованість співвласників й інших дебіторів становить 50 тис. грн, надійшло на поточний рахунок 48 тис. грн, а списано на витрати 47 тис. грн, дохід у цьому місяці визнається в сумі 47 тис. грн. Зверніть увагу: ураховуються нараховані витрати, а не реально витрачені кошти, згідно з принципом нарахування й відповідності доходів і витрат.

Невитрачену частину коштів ОСББ, як неприбуткові організації, можуть не відносити на доходів майбутніх періодів (рахунок 69) і визнають доходами в ті періоди, коли витрачено отримані кошти. У таблиці 3 наведено приклад відображення в обліку цільових і нецільових надходжень і визнання доходів від них у сумі витрачених коштів. Витрати ОСББ відображають на рахунках класу 8 або на рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності», наприкінці звітного періоду витрати й доходи списують на рахунок 79 «Фінансові результати».

                                                                                                                                              Таблиця 3

Відображення в обліку цільових і нецільових надходжень і визнання доходів від них

Зміст операціїДебетКредитСума, грн
Отримано цільові чи нецільові надходження 3148, 3745000
Витрачено частину коштів (нараховано витрати)клас 8, 9466, 63...35000
Відображено дохід у сумі витрат звітного періоду487135000
Списано суму витрат на фінансовий результат79клас 8, 9435000
Списано суму доходу на фінансовий результат у сумі витрат717935000

Специфічним видом цільового фінансування є фінансування капітальних вкладень — на придбання чи будівництво основних засобів. Оскільки під час придбання таких основних засобів постачальнику сплачується ПДВ, цей податок в ОСББ як неплатників ПДВ зараховується до вартості придбаних основних засобів.

Дохід від такого фінансування визнається під час нарахування амортизації на придбані (збудовані) основні засоби згідно з п. 18 П(С)БО 15 «Дохід».

Нарахована амортизація належить до витрат ОСББ і одночасно на рахунок доходу (71) списується така ж сума з рахунка 48. Для комерційних підприємств існує порядок, згідно з яким цільове фінансування капітальних вкладень списується з рахунка 48 у кредит рахунка 69 «Доходи майбутніх періодів» (Дт 48 Кт 69), і потім із цього рахунка поступово списується на поточні доходи під час нарахування амортизації (Дт 69 Кт 71). Але щодо неприбуткових організацій, то, вважаємо, можна цю норму не застосовувати.

У таблиці 4 наведено приклад відображення в бухгалтерському обліку придбання (будівництва) основних засобів за рахунок коштів цільового фінансування, яке становить 24 тис. грн. Вартість придбаних основних засобів разом із ПДВ також становить 24 тис. грн, і вся ця сума (із ПДВ включно) належить до первісної вартості основних засобів. Амортизаційні відрахування визначено прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання 5 років (24000 грн/5 років/12 міс. = 400 грн).

Таблиця 4

Облік цільового фінансування на придбання (будівництво) основних засобів

Зміст операціїДебетКредитСума,
грн
Отримано на поточний рахунок цільове фінансування314824000
Придбано (збудовано) основні засоби15685 (63...)24000
Оплачено основні засоби6853124000
Уведено основні засоби в експлуатацію101524000
У наступному звітному періоді
Нараховано амортизацію основних засобів83 (94)13400
Визнано дохід у сумі амортизаційних відрахувань4871400
Списано витрати на фінансовий результат7983400
Списано визнаний дохід від цільових надходжень на 7179400

Іще один вид цільового фінансування, який потребує окремого розгляду, це фінансування ремонту й реконструкції житлового будинку, котре може здійснюватися за рахунок цільових внесків членів об’єднання чи добровільних пожертвувань інших фізичних та юридичних осіб.

У бухгалтерському обліку надходження коштів на ремонт і реконструкцію будинку (створення ремонтного фонду) відображають збільшенням цільового фінансування:

Дт 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» Кт 48.

Під час витрачання коштів на ремонт житлового будинку їх відносять до поточних витрат ОСББ з одночасним відображенням доходу в розмірі визнаних витрат у кореспонденції з рахунком цільового фінансування.

Наприклад, протягом кількох місяців від членів об’єднання надійшли внески на капітальний ремонт житлового будинку в сумі 450 тис. грн. У поточному місяці придбано будівельні матеріали на суму 110 тис. грн та витрачено їх на ремонт, а також оплачено послуги підрядної організації на суму 190 тис. грн. Зазначені в прикладі операції необхідно відобразити такими бухгалтерськими проводками:

Отримано цільові внески членів об’єднання на ремонт:

                            Дт 30, 31                      Кт 48                  450000

Придбано будівельні матеріали у постачальників:

                            Дт 20                             Кт 63                  110000

Витрачено матеріали на ремонт будинку:

                            Дт 94 (84)                     Кт 20                  110000

Нараховано заборгованість підрядникам за здійснені ремонтні роботи:

                            Дт 94 (84)                    Кт 63                   190000

Визнано дохід в сумі витрачених на ремонт коштів:

                            Дт 48                            Кт 71                       300 000

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [3] усі витрати на ремонти основних засобів, як поточні, так і капітальні, належать до витрат підприємств (п. 15), що й відображено в наведеному прикладі.

Щодо витрат, пов’язаних із покращенням об’єкта основних засобів (модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією), на суму цих витрат збільшується первісна вартість відповідного об’єкта основних засобів згідно з п. 14 П(С)БО 7, адже це призводить до збільшення майбутніх економічних вигід від його використання. Але коли йдеться про реконструкцію житлового будинку ОСББ, від якого не очікуються економічні вигоди в майбутньому, зазначену норму використовувати недоцільно, тому витрати на реконструкцію житлового будинку слід відображати так, як і витрати на ремонт.

Таким чином, цільове фінансування є одним з основних об’єктів обліку в ОСББ і нині майже всі надходження коштів до ОСББ відображають як цільове фінансування. Розкрито порядок оподаткування, визнання й відображення в обліку різних видів цільового фінансування.

Надія ГУРА,

доктор економічних наук, професор кафедри обліку й аудиту

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2756-VI (зі змінами та доповненнями).
 2. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.
 5. Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика: [монографія] / Надія Олександрівна Гура. – К. : Знання, 2006. – 351 с.
 6. Гура Н.О. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності / Економіка України. – 2015. – 12. – С. 70-79.