1404381262_dogovor_large

Ініціативна група – це співвласники багатоквартирного будинку, які добровільно на громадських засадах беруть на себе обов’язки із:

  • вивчення законодавчих підстав й економічних особливостей діяльності ОСББ;
  • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед інших співвласників;
  • скликання та проведення установчих зборів;
  • підготовки проектів необхідних документів (статуту ОСББ, протоколу установчих зборів тощо)

Ініціативна група складається не менш як із 3 (трьох) власників квартир або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Наймачі/орендарі квартир і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку можуть брати участь у роботі ініціативної групи лише за дорученням власника.

Закон спеціально не вимагає, але доцільно мати документальне підтвердження повноважень членів ініціативної групи та затверджений план її роботи (зразок протоколу додається).

Завантажити бланк Протокол зі створення ініціативної групи

Приклад заповнення

Протоколу зі створення ініціативної групи

для реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

ПРОТОКОЛ

зі створення ініціативної групи для реєстрації  об’єднання  співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м.__Хмельницький__, вул.__Гарматна_____,_7__

м. ___Хмельницький________                                                                     “_15_” __березня__ 2016 року

Присутні співвласники багатоквартирного будинку за адресою: м._Хмельницький_,вул.__Гарматна___,_7_:

1._______Горобець Олег Анатолійович ___________________________, власник квартири № _12_ ;

2._______Маркіна Юлія Сергіївна________________________________, власник квартири №_145_;

3._______Кавун Олександр Петрович________________, власник нежитлового приміщення № _2_.

Порядок денний:

  1. Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання

співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м._ Хмельницький _, вул.__Гарматна__,_7_ (далі – Ініціативна група).

  1. Затвердження плану роботи Ініціативної групи.
  2. Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.

Розгляд питань порядку денного:

  1. Слухали: Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання

співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м._ Хмельницький _, вул.__Гарматна__,_7_

Виступив: ___ Горобець Олег Анатолійович_________ – запропонував утворити Ініціативну групу до складу якої включити присутніх на цьому засіданні.

Вирішили:

Утворити Ініціативну групу у складі:

1)_______Горобець Олег Анатолійович ___________________________, власник квартири № _12_ ;

2)_______Маркіна Юлія Сергіївна________________________________, власник квартири №_145_;

3)_______Кавун Олександр Петрович________________, власник нежитлового приміщення № _2_.

Голосували:

“За” – одноголосно.

  1. Слухали: Затвердження плану роботи Ініціативної групи.

Виступив: ____ Кавун Олександр Петрович_____ – запропонував такий план роботи Ініціативної групи:

1) Скласти список власників квартир та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку за адресою: м._Хмельницький _, вул.__Гарматна__,_7_;.

2) Провести роз’яснювальну роботу серед співвласників щодо необхідності вибору способу управління спільним майном у багатоквартирному будинку, преваг створення ОСББ, порядку та особливостей його роботи;

3) Підготувати такі документи для проведення установчих зборів ОСББ:

– проект протоколу установчих зборів,

– список власників квартир та нежитлових приміщень;

– форму для визначення результатів поіменного голосування під час проведення установчих зборів;

– листки для проведення письмового опитування співвлсників;

– пропозиції щодо складу правління ОСББ;

– проект статуту ОСББ;

– повідомлення  співвласників про проведення установчих зборів,

4) Провести установчі збори ОСББ.

Вирішили:

Затвердити запропонований план роботи Ініціативної групи:

Голосували:

“За” – одноголосно.

  1. Слухали: Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.

Виступив:__ Маркіна Юлія Сергіївна____ – запропонував встановити, що наступні засідання Ініціативної групи проводяться за ініціативою будь-кого із членів Ініціативної групи та вважаються правомочними в разі присутності не менш як половини її членів.

Вирішили:

Підтримати пропозицію ___ Маркіної ЮліїСергіївни_____ та запланувати проведення наступного засідання Ініціативної групи на  “_17_” ___березня__ 2016 року

Голосували:

“За” – одноголосно.

Підписи членів Ініціативної групи:

_____________________ /__________ Горобець О.А._______________/

(підпис) (прізвище, ініціали)

_____________________ /__________ Маркіна Ю.С._______________/

(підпис) (прізвище, ініціали)

_____________________ /__________ Кавун О.П._________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)