Мати чи не мати печатку — справа вільного вибору кожного ОСББ. Іще 30.10.2014 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014 р. № 1206-VII, яким унесено зміни до норм Цивільного та Господарського кодексів України, а також до норм інших нормативних актів, які стосуються використання печаток.
Указаними змінами скасовується обов’язковість використання печаток суб’єктами господарювання. Отже, ОСББ може самостійно вирішити для себе це питання на власний розсуд.

Однак нагадаємо: у разі якщо в ОСББ бажають відмовитися від печатки, слід спочатку перевірити, що стосовно цього мовить статут об’єднання. Якщо в ньому є пункт про наявність в ОСББ печатки, то для законної відмови від неї норми статуту варто відкоригувати, а саме — провести державну реєстрацію змін до статуту. Принагідно завважимо, що затверджувати будь-які зміни до цього документа — виключна компетенція загальних зборів, тож без них не обійтися. Чи доцільно проводити загальні збори лише для вирішення цього питання, вирішувати керівництву ОСББ, однак, здається, доречніше буде включити це питання до порядку денного чергових загальних зборів.

Після того ж, як зміни до статуту зареєстровано, важливо не забути повідомити про це обслуговуючий банк, надавши йому копію нового статуту й оформивши нову картку без зразка відбитка печатки. На важливості цього моменту НБУ наголошував іще в листі від 11.12.2014 р. № 25-110/74213.

Олена Трегубова,

юрист м. Київ