У ПКУ з 2017 року були внесені зміни, які зокрема зачепили й неприбуткові організації. Проаналізуймо, яку роль нововведення відіграли для ОСББ

Вимоги до неприбуткових організацій

Як і раніше, неприбуткові підприємства, установи й організації — неприбуткові підприємства, установи й організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ПКУ (пп. 14.1.121 ПКУ).

Відобразимо в таблиці умови  неприбуткового статусу, які висуває ПКУ. Вони прописані в пп. 133.4.1 ПКУ та мають виконуватись одночасно. А ще проаналізуймо останні зміни, закцентувавши увагу на тому, що вагомо саме для ОСББ.

Таблиця

Умови для статусу неприбуткової організації — неплатника податку на прибуток

Умови для «неприбуткового» статусуПримітки
Утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організаціїІз цією вимогою в ОСББ складнощів виникати не повинно.
Додамо: про створення ОСББ за новими правилами розповідалося в матеріалі «Створення ОСББ: крок за кроком до реєстрації юридичної особи»
Установчі документи (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону)* містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних із ними осіб. Для цілей такого абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ*** Приписка про установчі документи організації вищого рівня, що зазначена в дужках, з’явилася якраз з 01.01.2017 р. завдяки змінам, унесеним у ПКУ Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII. Оскільки в ОСББ немає організації вищого рівня — такі зміни не зачепили її.
** Уточнення про те, що не вважається розподілом отриманих доходів фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами, було прописано в ПКУ Законом України від 06.10.2016 р. № 1667-VIII, який діє з 20.11.2016 р.
В установчих документах ОСББ не йдеться про можливість розподілу доходів (прибутку) між співвласниками. У новому Типовому статуті (п. 2 р. ІІ Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.09.2015 р. № 238) сказано: «Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками» (п. 2 р. ІІ). Та в п. 6 р. ІV прописано: «Забороняється розподіл отриманих об’єднанням доходів або їх частини серед співвласників, працівників об’єднання, членів органів управління та інших осіб». Схожі норми були й у старому Типовому статуті, затвердженому наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. № 141
Установчі документи (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування в дохід бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків****** Те, що ця умова для неприбутковості не поширюється на ОСББ, було прописано Законом України від 24.12.2015 р. № 909-VIII, який діє з 01.01.2016 р.
Унесена до Реєстру неприбуткових установ та організаційПорядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджений постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440.
Зауважимо: завдяки Закону України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII, який запрацював із 01.01.2017 р., новостворені неприбутківці, які під час держреєстрації чи протягом 10-ти днів із дня держреєстрації подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру та за результатами розгляду цих документів унесені до Реєстру з метою оподаткування, вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації (а не з дня внесення в Реєстр).
!!! Важливо: строк для приведення установчих документів неприбуткових підприємств, установ й організацій у відповідність до норм п. 133.4 ПКУ подовжено до 1 липня 2017 року (зміни в п. 35 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ). Якщо у вашого ОСББ статут за старою формою — приведіть його у відповідність до нової Типової форми. Чому це так важливо — ітиметься далі

Змінами в пп. 133.4.1 ПКУ, які запрацювали з 2017 року, передбачено: вимоги до статутних документів не діють для бюджетних організацій. Оскільки ОСББ не бюджетні організації, то це уточнення не для них.

Як бачите, зміни, що були внесені в ПКУ щодо УМОВ неприбутковості, напряму ОСББ не зачіпають. Одначе висвітлимо важливі питання, що виникають в ОСББ щодо їх статутних документів і статусу неприбутківця — неплатника податку на прибуток.

►Як статут ОСББ упливає на їх неприбутковий статус

У статуті ОСББ має бути заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.

Як ми зазначали, Типовий статут ОСББ (затверджений наказом від 23.09.2015 р. № 238) містить заборону розподілу отриманих доходів серед співвласників , працівників, інших осіб (п. 6 р. ІV Типового статуту).

Податківці зауважують:

«у разі, якщо установчі документи ОСББ створені на основі типового статуту та не суперечать вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу, такі об’єднання можуть бути включені контролюючим органом до нового Реєстру на підставі положень чинного законодавства» (лист ДФСУ від 30.11.2016 р. № 25819/6/99-99-15-02-02-15).

! Зверніть увагу. Не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (у т.ч. на підставі цивільно-правового договору), якщо такі витрати є фінансуванням видатків на свої утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації (див. лист ДФСУ від 04.01.2017 р. № 28/6/99-99-15-02-02-15).

Варто сказати, що до змін у ПКУ (унесених Законом № 1667-VIII, який діє з 20.11.2016 р.), будь-яка виплата доходу (прибутків) засновнику (учаснику), працівнику або члену неприбуткової організації на підставі цивільно-правового договору вважається використанням доходу цієї неприбуткової організації для вигоди такого учасника, тобто не за цільовим призначенням (див. листи ДФСУ від 23.12.2016 р. № 27822/6/99-99-15-02-02-15, ГУ ДФС в Одеській області від 16.09.2016 р. № 2042/10/15-32-12-01-14 і ДФС від 04.01.2017 р. № 28/6/99-99-15-02-02-15).

Важливо: якщо ОСББ було в Реєстрі неприбуткових організацій станом на 10.04.2015 р., але статут ОСББ не відповідає згаданій умові стосовно заборони розподілу доходів (прибутків) (із п. 133.4 ПКУ), то з метою включення до нового Реєстру треба до 1 липня 2017 року (раніше мовилося — до 1 січня 2017 року) привести свої установчі документи у відповідність, і в цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу (п. 35 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ).

Якщо статут не буде приведено у відповідність до вимог п. 133.4 ПКУ, то неприбуткова організація після 01.07.2017 р. буде виключена з Реєстру (див. також лист ДФСУ від 05.01.2017 р. № 77/6/99-99-15-02-02-15). На півроку продовжив можливість привести статутні документи у відповідність вимогам ПКУ Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII.

А якщо статут ОСББ ще в старій Типовій редакції, а не в новій, чи треба його змінювати? Так, треба. Адже новий Типовий статут (затверджений наказом від 23.09.2015 р. № 238) відрізняється від свого попередника (докладніше — http://www.osbb-inform.com.ua/2016/06/13/965/http://www.osbb-inform.com.ua/2016/01/13/038-2/).

Невідповідність статуту ОСББ Типовому статуту є порушенням норм законодавства, що, як наслідок, може спричинити зокрема визнання установчих документів недійсними, а рішень, прийнятих на їх підставі, — неправомірними. На цьому наголосив Мінрегіонбуд у листі від 04.11.2015 р. № 8/9-3312-15 (коментар до нього — у матеріалі «ОСББ мають привести власні Статути у відповідність до Типового статуту» ).

Відповідно, незміна статуту на новий Типовий може бути непрямою підставою для позбавлення статусу неприбутковості й виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій. Тому рекомендуємо якнайшвидше оновити редакцію статуту ОСББ (урахувати норми нового Типового статуту), і, звісно ж, зареєструвати ці зміни в Держреєстратора. Адже, не зробивши цього до 1 липня 2017 року, є загроза бути виключеними з Реєстру неприбуткових організацій та, відповідно, стати платником податку на прибуток на загальних підставах.

Якщо ОСББ було в Реєстрі неприбуткових організацій станом на 13.08.2015 р., чи треба надавати копію статуту до Податкової для підтвердження того, що воно відповідає вимогам неприбутковості з п. 133.4 ПКУ?

Контролери говорять, що не вимагається надання неприбутковими організаціями копій установчих документів, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV (п. 2 постанови КМУ від 13.07.2016 р. № 440).

Неприбуткова організація, установчі документи якої оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до згаданого Закону, замість копій установчих документів може подати до контролюючого органу відповідь щодо приведення установчих документів у відповідність до вимог, установлених п. 133.4 ПКУ (див. листи ДФСУ від 23.12.2016 р. № 27822/6/99-99-15-02-02-15, від 11.11.2016 р. № 24344/6/99-99-15-02-02-15).

Резюмуймо: ОСББ не виключатимуть із Реєстру неприбуткових організацій до 1 липня 2017 року. До того часу, якщо є потреба, можна поправити свій статут, аби відповідати вимогам-умовам для неплатників податку на прибуток.

Тому не зволікайте, і якщо у вашого ОСББ статут іще не за новою редакцією Типового статуту, — унесіть зміни. Про те, як це зробити — у матеріалі «Уносимо зміни до статуту ОСББ»

Якщо статут в ОСББ за новою редакцією Типового й ви внесені в Реєстр неприбуткових організацій — то за виключення з нього можна не переживати. Головне, звісно ж, пам’ятати, що використовувати доходи можна лише на статутні цілі.

Вимога використання доходів лише на статутні цілі

За пп. 133.4.2 ПКУ доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються винятково для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Тут жодних змін — як до 01.01.2017 р., так і після цієї дати така вимога діє.

Між іншим, зауважимо, що в п. 7 Порядку ведення Реєстру, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440, серед умов включення до Реєстру — «установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами».

Зауважимо: вимоги до установчих документів неприбутківців прописані ПКУ в пп. 133.4.1. І про подібну вимогу в ньому не згадується. Тобто дослівно саме такої норми в установчих документах може й не бути. Приміром, у Типовому статуті ОСББ у п. 5 р. IV ідеться:

«Кошти об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного фондів, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами співвласників, та окремими рішеннями загальних зборів співвласників».

А це, як на нас, за суттю якраз і свідчить про те, що доходи витрачатимуться лише на статутні потреби.

У випадку порушення статутного використання доведеться забути про свій пільговий статус неплатника податку на прибуток.

Розплата за порушення цільового витрачання доходів (прибутків)

У разі порушення умов «неприбутковості» із п. 133.4 ПКУ доведеться розпрощатися зі статусом неприбуткової організації та перейти на сплату податку на прибуток. Тож при порушенні статутного використання доходів (прибутків) наслідки будуть такими (пп. 133.4.3 ПКУ):

  • варто подати протягом 20-ти днів за місяцем порушення Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (за період із початку року до кінця місяця порушення) і сплатити податок від суми нестатутного (нецільового) використання;
  • контролери виключать із Реєстру неприбуткових організацій;
  • до кінця року щокварталу наростаючим підсумком необхідно подавати декларацію з податку на прибуток і фінзвітність та сплатити податок на прибуток;
  • з наступного року доведеться звітувати і сплачувати податок на прибуток на загальних підставах.

Річний звітний період і подання фінзвітності

Для неприбутківців, які відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ, установлено річний звітний період (пп. 133.4.7 ПКУ). Нагадаємо: річна звітність подається впродовж 60 днів по завершенню звітного року (пп. 49.18.3 ПКУ).

Згідно з оновленим п. 46.2 ПКУ, неприбуткові організації — неплатники податку на прибуток (визначені п. 133.4 ПКУ) подають органам ДФС Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (форма затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553) і річну фінансову звітність.

Граничний строк подання до Податкової за підсумками 2016 року — не пізніше 1 березня 2017 року.

Галина МОРОЗОВСЬКА,

експерт з оподаткування й обліку