У будинку створено ОСББ. Хочемо ознайомитися зі статутними документами. Що робити, якщо керівник ОСББ не хоче надавати статутні документи для ознайомлення?

Беззаперечно, співвласники будинку мають право на ознайомлення як зі статутом об’єднання, так і з багатьма іншими документами стосовно його діяльності. Таке право надає їм насамперед ст. 14 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III (далі — Закон про ОСББ), відповідно до якої співвласник має право ознайомлюватися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки й одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об’єднання. Указана норма Закону закріплює й обов’язок об’єднання на вимогу співвласника надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Хоча наведена стаття прямо не називає серед документів, які мають надати співвласнику, статут, вважаємо, що право на ознайомлення з ним охоплюється правом на ознайомлення з інформацією про діяльність об’єднання, оскільки саме цей документ установлює основи такої діяльності. Крім того, право на ознайомлення зі статутом ґрунтуватиметься й на загальній нормі ст. 5 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII, згідно з якою кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Отже, правові підстави для ознайомлення з відповідними документами очевидні. Тепер з’ясуймо механізм реалізації співвласником своїх прав у випадку, якщо керівництво ОСББ ці права порушує.

Спосіб перший. Якщо ОСББ створено нещодавно, перше, що треба зробити, — поцікавитися в сусідів: можливо, якщо статут ОСББ оприлюднено на офіційному сайті Мін’юсту, комусь із них відомий код, за яким його можна буде переглянути на вказаному сайті. Якщо ні, на цьому ж сайті, за наведеним вище посиланням, зазначивши у полі «Юридична особа» назву чи ідентифікаційний код свого ОСББ, можна безкоштовно й одразу побачити загальнодоступну інформацію про нього, у т.ч. і про місцезнаходження реєстраційної справи. Туди й можна звернутися охочому співвласнику із запитом про надання документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі, для ознайомлення, шляхом, наприклад, фотографування. Правова підстава — Порядок надання відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців і громадських формувань, затверджений наказом від 10.06.2016 р. № 1657/5.

Зауважимо: зазначений акт не містить чітких вказівок на коло осіб, що мають право на отримання відповідної інформації, тому при собі рекомендуємо мати документ, що посвідчує право власності на квартиру у відповідному будинку (оригінал і копію). Крім того, слід узяти паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Зважаючи на практику, таких документів має бути достатньо для того, щоб вам надали Статут для ознайомлення.

Спосіб другий. Якщо отримати необхідну інформацію першим способом через певні причини не вдалося або ж у співвласника бракує часу на ознайомлення з реєстраційною справою, можливий і другий варіант — надсилання письмово звернення на адресу об’єднання, на ім’я голови правління, із заявою про своє бажання ознайомитися з відповідними документами.

Слід зауважити один нюанс: чинне законодавство не містить чітких норм, які б зобов’язували правління ОСББ робити копії з тих чи інших документів про діяльність об’єднання за зверненням співвласника та направляти йому такі копії. Це неодноразово підтверджували й суди, зокрема, відомими є непоодинокі прикрі для співвласників випадки, коли суди відмовляли в позовах про витребування в ОСББ інформації у вигляді копій документів, мотивуючи це тим, що законодавство не зобов’язує правління виготовляти такі копії (наприклад, рішення Апеляційного суду м. Києва від 14.04.2016 р. у справі 761/35922/15-ц, ). Мовляв, в ОСББ зобов’язані лише фізично надати документи для ознайомлення, а копіювати їх — то вже справа співвласника.

Отже, звертаючись до ОСББ із відповідною заявою, пам’ятаємо: слід просити в голови правління не виготовити чи надіслати співвласнику копії, а надати можливість для ознайомлення з ними. А от вимагати письмової відповіді на своє звернення, у якій має бути чітко вказані час і спосіб можливого ознайомлення, співвласник має повне право. Підстава — статті 11 та 18 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. Про це лишень треба вказати у своєму зверненні. Можна додати, що для ознайомлення з документами співвласник збирається залучити адвоката чи іншого юриста. Як свідчить практика, після отримання такого звернення більшість керівників ОСББ не відмовлятимуть у наданні відповідних документів, тим паче якщо мовиться лише про статут і протоколи загальних зборів, а не про документи фінансового характеру.

Якщо ж після всіх спроб отримати документи не вдається, можна вдатися до судового способу захисту — подати відповідний позов про зобов’язання надати інформацію до суду. У цьому випадку слід буде заздалегідь підготувати докази, які підтверджуватимуть, що й після направлення письмового звернення на адресу правління ОСББ останнє не спромоглося забезпечити співвласнику можливість ознайомитися з документами. Наприклад, це може бути складений за участю декількох співвласників акт у довільній формі, показання свідків-очевидців — декількох співвласників, інших осіб, які підтверджують, що в прийомні години документи надати відмовилися; факт відсутності відповіді на звернення із запитом про можливі дні та години ознайомлення тощо.

Наостанок зауважимо: для уникнення подібних проблем слід іще на етапі створення чи пізніше детально прописувати в статуті ОСББ порядок ознайомлення співвласників із документацією, що їх цікавить (наприклад, передбачати обов’язок правління надсилати/надавати ксерокопії документів коштом співвласника за встановленим тарифом за сторінку чи в інший спосіб тощо).

Олена ТРЕГУБОВА,

юрист, м. Київ