Відповідь на це питання нам доведеться шукати в трьох пластах вітчизняного законодавства: цивільному, податковому та в спеціалізованому. Одразу зазначимо головний висновок: ОСББ можуть займатися підприємницькою діяльністю, але із цим треба бути дуже уважними, аби не наламати дров…

Цивільно-господарське законодавство

Господарський кодекс України називає підприємницькою госпдіяльність із метою досягнення економічних і соціальних результатів й одержання прибутку (ч. 2 ст. 3). Здавалося б, ОСББ створюється як непідприємницьке товариство для здійснення функцій, визначених законом (ст. 4 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III, далі — Закон про ОСББ) і, можливо, не має здійснювати підприємницьку діяльність.

Однак ситуацію розрулює ч. 1 ст. 86 Цивільного кодексу України: непідприємницькі товариства й установи можуть поряд з основною діяльністю провадити підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Податковий кодекс

Податковий кодекс України (далі — ПКУ) не містить обмежень щодо зайняття підприємницькою діяльністю, але має низку вимог, лише за дотримання яких неприбуткова організація гарантовано зберігатиме свій неприбутковий статус. Це важливо тому, що від збереження статусу залежить виникнення чи невиникнення обов’язку сплатити податок на прибуток як звичайний платник податку на прибуток. Ідеться про такі дві обов’язкові вимоги:

  1. установчі документи мають містити заборону розподіляти отриманий ними дохід (прибуток) між засновниками, членами органів управління, іншими пов’язаними з ними особами, а також між працівниками таких організацій (пп. 133.4.1 ПКУ);
  2. отримані доходи (прибуток) неприбуткова організація використовує винятково для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

Таким чином, будь-яка неприбуткова організація вправі вести підприємницьку діяльність з урахуванням вимог і обмежень, установлених профільним законодавством або статутом, й отримувати дохід/прибуток від неї. Але, щоб і надалі зберігати статус неприбутківців, дохід не повинен розподілятися між засновниками, членами чи іншими пов’язаними особами та працівниками. Такі доходи мають бути спрямовані винятково на статутну діяльність організації та її утримання.

Якщо ж спецзаконодавство для неприбуткової організації окремо забороняє їй якусь діяльність, то, зрозуміло, нею займатися не можна. У разі дотримання описаних вище умов неприбутковій організації не потрібно сплачувати податок на прибуток з отриманих доходів. Головне — їх правильне цільове використання.

Закон про ОСББ

По тексту Закону про ОСББ можна знайти декілька норм, які згадують про можливість ОСББ провадити види діяльності, орієнтовані на отримання додаткових грошей/доходів, а не лише про внески співвласників.

У статті 16 зокрема читаємо, що ОСББ має право встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення й інше спільне майно багатоквартирного будинку. А в ст. 21 Закону про ОСББ і п.1 р. ІV Типового статуту ОСББ написано, що кошти ОСББ формуються серед іншого з:

  • коштів, отриманих об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень й іншого спільного майна багатоквартирного будинку;
  • пасивних доходів;
  • доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання;
  • коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

По суті, ідеться про підприємницькі доходи. Тож ОСББ вправі здійснювати ідентифіковані в цьому списку види діяльності й заробляти гроші.

Усі доходи від такої діяльності не потрібно обкладати податком на прибуток, про що неодноразово зазначали фіскали в листах (див., наприклад, листи ДФСУ від 21.03.2016 р. № 6053/6/99-99-19-02-02-15 і ГУ ДФСУ в м. Києві від 15.11.2016 р. № 24200/10/26-15-12-05-11).

Доходи можуть виникати й під час здійснення ОСББ своєї основної діяльності. Наприклад — коли котельня ОСББ здійснює опалення свого багатоквартирного будинку й одночасно сусіднього. І податківці доволі критично ставляться до доходів, не пов’язаних із безпосереднім обслуговуванням і забезпеченням комфортних умов для проживання у своєму будинку.

До прикладу: у листі ГУ ДФСУ у Київській області від 22.10.2015 р. № 2827/10/10-36-15-03-21 розглядало ситуацію, коли ОСББ надає послуги щодо відпуску (продажу) природного газу для забезпечення роботи дахових котелень двох житлових будинків, які не є членами ОСББ. Фіскали дійшли висновку, що таке ОСББ отримує доходи від діяльності, яка не пов’язана зі статутною, та не використовує їх для фінансування видатків на утримання свого ОСББ. Відповідно, таке ОСББ зобов’язане подавати до контролюючого органу фінансову й податкову звітність із податку на прибуток і сплачувати податок на прибуток.

Зважаючи на все сказане вище, підсумуємо:

  1. ОСББ вправі провадити деякі види підприємницької діяльності;
  2. щоб не довелося сплачувати податок на прибуток, такі доходи не повинні розподілятися між членами організації, працівниками, пов’язаними особами та спрямовуватися на статутні цілі й основну діяльність ОСББ;
  3. насправді, якщо вже надто кортить займатися підприємницькою діяльністю, то пропонуємо скористатися можливістю створювати підприємницькі товариства. Тоді ОСББ отримуватиме дивіденди від результатів його діяльності, а вся підприємницька кухня буде організована на рівні створеного товариства.

 

Петро КРИЧУН,

CFO групи компаній, податковий консультант,

віце-президент ФПБАУ, к.е.н, МВА