Чи регулюються законодавством строки подання документів для державної реєстрації змін до статуту ОСББ, зокрема, чи встановлений строк із дати прийняття рішення загальними зборами, протягом якого документи необхідно подати для державної реєстрації?

ВІДПОВІДЬ: Чинне законодавство такого строку не встановлює. Однак на практиці надто „застарілі” рішення можуть викликати питання в посадових осіб, уповноважених на провадження відповідних реєстраційних дій, та ускладнити процес реєстрації. Пояснімо чому.

Основний нормативно-правовий акт, що регулює процедуру проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, — це Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі — Закон про держреєстрацію). Пунктом 7 ч. 1 ст. 27 Закону про держреєстрацію передбачено, що подання документів із порушенням установленого законодавством строку для їх подання є самостійною підставою для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації. За наявності такої підстави держреєстратор повідомляє про це заявника та надає можливість усунути такий недолік, а в іншому разі — відмовляє в державній реєстрації.

Водночас норми Закону про держреєстрацію не встановлюють конкретних строків, протягом яких ті чи інші документи, необхідні для подання з метою вчинення тієї чи іншої реєстраційної дії, є чинними. Отже, відповідь на питання — який «строк чинності» мають рішення загальних зборів ОСББ? — слід шукати в інших законодавчих актах.

Стосовно господарських товариств таку відповідь знаходимо в Законі України «Про господарські товариства« від 19.09.1991 р. № 1576-XII, згідно з ч. 2 ст. 7 якого госптовариство зобов’язане протягом 3-х робочих днів із дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, який провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру. Своєю чергою, порушення цієї норми не веде до автоматичної недійсності рішень, які не були «зареєстровані» у 3-денний строк. На практиці ж, у разі якщо такий строк не дотриманий, держреєстратори зазвичай приймають документи, однак в окремих випадках можуть попросити додатковий документ — складене в довільній формі «підтвердження» чинності відповідних зборів.

Що ж до ОСББ, то ні Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III, ні інші акти таких обмежень не встановлюють. Тому можемо резюмувати, що прямих норм, які б обмежували строк дії рішення загальних зборів ОСББ певною кількістю днів/місяців, законодавство не містить. Попри це, не радимо ОСББ надто затягувати з реєстрацією змін до статуту, якщо таке рішення вже було прийняте співвласниками на загальних зборах.

Так, якщо з реєстрацією надто «затягнути» (поняття оціночне, однак маємо на увазі строк у декілька місяців і більше), держреєстратор може обґрунтовано засумніватися, що вказані в протоколі особи на дату подання документів для держреєстрації ще є власниками квартир у відповідному будинку (законність таких «сумнівів» неоднозначна, проте вони можливі). Крім того, особа, яка була вповноважена на подання документів для реєстрації, може звільнитися, і необхідно буде вповноважувати на це нову, а це може потребувати навіть проведення окремих зборів. Наприклад — у випадку, якщо питання про уповноваження саме певної особи було безальтернативно закріплено в самому рішенні зборів співвласників.

Співвласникам же з метою уникнення ситуацій, коли керівництво ОСББ не надто квапитиметься з реєстрацією змін до статуту й відкладатиме це питання на невизначений строк, надамо декілька порад:

  1. на загальних зборах слід колективно домагатися включення до протоколу зборів положення про строк, протягом якого вповноважена особа зобов’язана забезпечити проведення державної реєстрації змін до статуту;
  2. так само намагатися включити до протоколу загальних зборів окремим пунктом положення про зобов’язання керівництва ОСББ у визначений строк ознайомити всіх співвласників із результатом проведеної реєстраційної дії, зокрема, повідомити всім співвласникам код, використовуючи який, останні матимуть можливість ознайомитися з новою редакцією статуту на сайті Мін’юсту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch; такий код зазначається на описі документів, що видаватиметься вповноваженому представникові ОСББ під час подання документів для держреєстрації змін до статуту;
  3. якщо є значні сумніви в добросовісності керівництва ОСББ, особливо якщо в затверджених змінах до статуту керівництво було відверто не зацікавлене — приймати рішення про вповноваження на подання документів для держрестрації змін когось зі співвласників або третіх осіб (юриста тощо). У протоколі доречно зазначити, що такі повноваження надаються окремо кожній із декількох осіб, і перелічити декілька співвласників/інших осіб.

Олена ТРЕГУБОВА,

юрист, м. Київ