Одразу скажемо, наша консультація зацікавить не лише ОСББ, що вже отримало статус платника ПДВ, а й ті об’єднання, які ризикують поповнити лави платників ПДВ через чималі обсяги операцій із постачання, які за ПКУ обкладають цим податком.

Адже першим важливо знати, чи нараховувати ПДВ під час отримання від мешканців коштів за комунальні послуги, які ОСББ (платник ПДВ) накопичує та перераховує постачальникам цих послуг. А другим — чи включати ці суми в обсяг обкладених ПДВ операцій, за яким визначають необхідність реєстрації ОСББ платником ПДВ

Об’єктом обкладення ПДВ є операції платника ПДВ із постачання товарів і послуг на митній території України (п. 185.1 Податкового кодексу України, далі — ПКУ).

Для ПДВшних цілей під постачанням послуг слід мати на увазі будь-яку операцію, що не є постачанням товарів, чи іншу операцію з передання права на об’єкти права інтелектуальної власності й інші нематеріальні активи або надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 ПКУ).

Якщо читати таке поняття буквально, то воно охоплює всі операції суб’єкта господарювання. Адже тут сказано — «будь-яка операція, що не є постачанням товарів». Однак ми переконані, що в цьому випадку законотворець мав на увазі саме будь-які операції постачання, що не є постачанням товарів. До того ж із другої частини визначення видно, що йдеться, зокрема, про надання різноманітних послуг. Зауважте, це поняття включає в т. ч. і безоплатне надання послуг іншій особі.

Своєю чергою, постачання товарів — це будь-яке передання права на розпоряджання товарами як власник, у т. ч. продаж, обмін або дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 ПКУ). Під товарами мають на увазі всі матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються в будь-яких операціях, окрім операцій із їх випуску (емісії) та погашення (пп. 14.1.244 ПКУ). Окрім цього, згідно з пп. 14.1.191 ПКУ з метою застосування терміна «постачання товарів» товаром вважають електрику, теплову енергію, газ, пар, воду, повітря, охолоджене чи кондиційоване.

У листі ДФС у м. Києві від 01.11.2016 р. № 7074/К/26-15-12-05-11 податківці зазначили: в ОСББ відсутній об’єкт обкладення ПДВ за водо-, тепло-, газо-, електропостачанням, гарячим водопостачанням й іншими послугами, кошти за які власники жилих і нежилих приміщень перераховують:

  • безпосередньо на рахунки підприємств, організацій, які надають ці послуги;
  • або на рахунок об’єднання для накопичення та наступного перерахунку підприємствам, організаціям, які надають ці послуги.

Якщо ж ОСББ установлює для власників жилих і нежилих приміщень окрему плату за послуги з перерахунку отриманих від таких власників коштів підприємствам, що надають послуги з водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інші послуги, в ОСББ виникає об’єкт обкладення ПДВ виходячи з вартості наданих послуг.

Аналогічні висновки озвучено й у листі ДПСУ від 22.06.2012 р. № 8958/5/15-2116. Радує, що підтримали таку позицію контролерів і спеціалісти Мінфіну в листі цього відомства від 05.07.2012 р. № 31-08310-3-8/4538.

Та заради справедливості зазначимо: такий підхід податківці сповідували не завжди. Наприклад, у листі ДПА в Запорізькій області від 13.11.2007 р. № 4508/10/31-122 податківці стверджували:

«Якщо ЖБК та ОСББ самостійно виконують функцію щодо укладення договору з постачальниками комунальних послуг (виступають колективним замовником цих послуг), то мешканці оплачують вартість спожитих комунальних послуг ЖБК (ОСББ), які, своєю, чергою перераховують такі суми відповідним комунальним підприємствам.

При такій схемі розрахунків, коли ЖБК (ОСББ) акумулюють на своєму рахунку грошові кошти, що надходять від мешканців за комунальні послуги, для подальшого перерахування цих комунальних платежів підприємствам-постачальникам, така операція відповідає визначенню… «поставка послуг», визначеному пунктом 1.4 статті 1 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями)».

Визнавало такий підхід і головне податкове відомство (див. листи ДПАУ від 11.06.2009 р. № 343/4/16-1510 і від 23.09.2004 р. № 8429/6/15-2415-26).

Хтось може заперечити, що, мовляв, ці листи датовані докодексним періодом, і твердження в них базуються ще на положеннях Закону України «Про податок на додану вартість». Це справді так, але згадані в листах норми цього Закону перекочували в ПКУ без істотних змін. До того ж тепер поняття «постачання послуг» у ПКУ прописано більш розмито, аніж було в його попередника.

Із цього питання є позитивна судова практика. Так, наприклад — в ухвалі ВАСУ від 13.10.2015 р. у справі К/800/12561/14:

«…оскільки позивачем не здійснювалася поставка житлово-комунальних послуг (кошти пройшли через рахунки ЖБК транзитом від споживачів до постачальників), то об’єкт оподаткування за такими операціями відсутній.

Стосовно іншої частини послуг з утримання будинку і прибудинкової території та управління будинком, то оскільки вказані роботи ЖБК здійснювалися власними силами, колегія суддів погоджується, що кошти, які надходять позивачу від членів товариства, є коштами, що надходять товариству — неприбутковій організації для забезпечення потреб його основної діяльності, що передбачено статутними документами такої неприбуткової організації, і ПДВ не обкладається».

І те, що ці висновки стосувалися ЖБК, суті справи не міняє. Адже природа цих транзитних сум для ЖБК й ОСББ однакова.

Ми б хотіли порадувати ОСББ висновками про те, що в такому питанні можна поставити жирну крапку, зважаючи на лояльний підхід, викладений контролерами в останніх роз’ясненнях. Але це можна було б зробити, якби про такі особливості обкладення ПДВ транзитних сум в ОСББ ішлося в ПКУ чи лояльний підхід контролерів було закріплено в узагальнюючій податковій консультації.

У викладеній вище ситуації ми радимо ОСББ звернутися до податківців за індивідуальною податковою консультацією, аби застрахувати себе на випадок зміни позиції податківців (ст. 52 та ст. 53 ПКУ). У такому зверненні варто згадати про листи контролерів, що містять бажані висновки (див. вище). Отримавши індивідуальну податкову консультацію, ОСББ може сміливо не обкладати ПДВ суми комунальних послуг, які транзитом проходять через його рахунок.

Ольга КЛЕБАН,

експерт з обліку й оподаткування