ВІДПОВІДЬ: По-перше, постає питання щодо можливості виконання головою правління ОСББ своїх обов’язків на громадських засадах, якщо його мають намір зарахувати на посаду касира.

По-друге, чи може голова правління ОСББ поєднувати свої обов’язки з обов’язками касира. З’ясуймо почергово.

Насамперед нагадаймо: об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його в порядку, установленому законом та статутом об’єднання (ст. 12 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III, далі — Закон про ОСББ). Тож можливі такі варіанти управління багатоквартирним будинком об’єднання:

 • ОСББ здійснює його через свої органи управління: загальні збори співвласників, правління ОСББ, ревізійна комісія об’єднання;
 • об’єднання передає функції з управління багатоквартирним будинком (повністю або частково) управителю згідно з договором;
 • воно передає функції з управління багатоквартирним будинком (усі або частково) асоціації ОСББ.

З огляду на запитання, ідеться про випадок, коли ОСББ здійснює управління будинком через свої органи управління — через правління ОСББ.

Чи може голова правління ОСББ виконувати свої обов’язки на громадських засадах?

Докладно про те, які питання виникають, якщо голова правління ОСББ виконує свої обов’язки безоплатно, ми розповідали в матеріалі: «Чи може голова правління ОСББ працювати на громадських засадах».

Обов’язки голови правління ОСББ визначені Типовим статутом об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу від 27.08.2003 р. № 141 (у редакції наказу Мінрегіонбуду від 23.09.2015 р. № 238, далі — Типовий статут). Згідно з п. 16 р. ІІІ Типового статуту, голова правління ОСББ:

 • організовує роботу й забезпечує виконання рішень загальних зборів і рішень правління;
 • розпоряджається коштами об’єднання згідно із затвердженим кошторисом і рішеннями правління, має право першого підпису фінансових документів об’єднання;
 • укладає від імені об’єднання договори та вчиняє інші правочини;
 • видає накази й розпорядження з організації діяльності;
 • наймає на роботу в об’єднання працівників і звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;
 • підписує платіжно-розрахункові документи, фінансові документи та фінансову, податкову й іншу звітності.

Якщо проаналізувати повноваження та обов’язки голови правління ОСББ, перелічені в ч. 20 ст. 10 Закону про ОСББ, то це обов’язки керівника юрособи. До речі, з 19.07.2017 р. статтю 6 Закону ОСББ буде доповнено новою частиною шостою, у якій уточнено, що об’єднання є юрособою.

Тож виконувати наведений вище (далеко не повний) перелік обов’язків може лише особа, що обіймає посаду керівника юрособи. Своєю чергою, законодавство не містить прямої заборони щодо виконання обов’язків голови правління ОСББ на громадських засадах. Юристи навіть радять прописувати таку можливість у Статуті ОСББ (затвердженому на основі Типового статуту) та приймати рішення на загальних зборах співвласників ОСББ про виконання обов’язків на громадських засадах. Зауважте: положення Статуту ОСББ не повинні суперечити нормам Типового статуту.

Однак виконання головою правління ОСББ обов’язків на громадських засадах — справа ризикована. Адже обов’язки голови правління ОСББ мають ознаки трудових відносин, що видно з перелічених вище його обов’язків. Про це ми писали в статті — “Голова ОСББ без зарплати. Чи законно це?”

Як відомо, останнім часом органи Держпраці особливу увагу приділяють саме оформленню трудових відносин. У разі допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору ОСББ загрожує штраф на підставі абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП — у розмірі 30 мінзарплат за кожного працівника (у 2017 році — 96 000 грн).

Отже, якщо голова правління ОСББ виконуватиме перелічені вище обов’язки (що мають ознаки трудових відносин) на громадських засадах, інспектори Держпраці можуть розцінити це як неоформлення трудових відносин і накласти фінансовий штраф. ОСББ може спробувати довести власну правоту в суді, але судова практика щодо цього неоднозначна.

Чи може голова правління ОСББ, який працює на громадських засадах, прийняти на роботу касира?

Як ми вже з’ясували, голова правління ОСББ може наймати працівників на роботу. А коли ми говоримо про працевлаштування касира, то така посада має бути передбачена штатним розписом ОСББ, який затверджує голова правління.

Але якщо він (як керівник юрособи) затверджує штатний розпис (у якому має бути посада голови правління ОСББ), підписує платіжно-розрахункові відомості, уносить записи до трудових книжок, то фактично він виконує функції роботодавця. Отже, з ним мають бути офіційно оформлені трудові відносини як із керівником ОСББ. Інакше, як уже мовилося, є ризик «заробити» високий штраф. Водночас фінансові штрафи, згідно зі ст. 265 КЗпП, застосовують до юросіб, тобто до ОСББ.

Також не слід забувати, що з касирами чи іншими працівниками, які виконують обов’язки касира, обов’язково укладаються договори про повну матеріальну відповідальність. Адже посада касира входить до Переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, які були передані їм для збереження, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР від 28.12.1977 р. № 447/24.

У разі зарахування на роботу касира керівник укладає з ним договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та ознайомлює його під підпис із вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (далі — Положення № 637). Це зазначено в абз. 1 п. 4.7 цього Положення.

Отже, касира може прийняти на роботу керівник юрособи (голова правління ОСББ), який є в такому випадку роботодавцем і з яким укладений трудовий договір (інакше є ризики наразитися на штраф).

Чи може голова правління, який працює на громадських засадах, працевлаштуватися на роботу касиром?

Законодавство допускає можливість виконання іншим працівником обов’язків касира, але за певних умов.

Так, в абз. 4 п. 4.8 Положення № 637 прописано: підприємства, штатним розписом яких не передбачено посади касира, виконання його обов’язків можуть покладати відповідно до письмового розпорядження керівника на бухгалтера чи іншого ПРАЦІВНИКА, з яким укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

ДФС теж вважає, що чинне законодавство не містить заборони щодо виконання функцій касира керівником підприємства (категорія 109.15 системи «ЗІР»). У цьому випадку керівник юрособи має право підписувати касові документи окремо як касир та як керівник підприємства.

Однак потрібно взяти до уваги, що це можливо за дотримання таких умов:

 • з головою правління ОСББ має бути укладений трудовий договір, тобто він є і керівником, і працівником;
 • у штатному розписі ОСББ не передбачена посада касира;
 • оскільки голова правління ОСББ не може укласти сам із собою договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, то з ним такий договір може укласти правління ОСББ, яке його обирало зі свого складу.

Таким чином, законодавство не містить заборони щодо виконання функцій касира головою правління ОСББ, але в цьому випадку з ним (як із керівником) має бути укладений трудовий договір.

Світлана ЛІСТРОВА,

експерт