Багатоквартирний будинок складається з декількох секцій, яким присвоєно власні адреси та в яких створено окремі ОСББ. Однак «посекційне» управління виявилося невигідним із фінансової точки зору. Окрім того, усі секції будинку мають спільну прибудинкову територію, інженерну інфраструктуру тощо.

Своєю чергою, під час управління кожною із секцій будинку неминуче виникають питання, котрі зачіпають інтереси сусідніх секцій. Який вихід із такої ситуації? Чи можуть ОСББ якось об’єднатися?

ВІДПОВІДЬ: Виходів із ситуації, що склалася, два:

1) створити одне ОСББ на всі секції
чи
2) створити асоціацію ОСББ.

Пояснімо детальніше.

І. Одне ОСББ на всі секції багатоквартирного будинку

Передусім завважимо: оскільки кожна із секцій має власну адресу, вони є, по суті, окремими будинками.

Так, діюча раніше Державна реєстраційна служба України в листі від 23.06.2014 р. № 11942/05-15-14 роз’яснювала: окрема адреса присвоюється самостійним об’єктам нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці, а саме — окремим будинкам (будівлям, спорудам).

Та й у ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» секція житлового будинку визначається як частина житлового корпусу, відокремлена від інших частин глухою стіною, або як будинок.

Водночас ч. 3 ст. 4 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III (далі — Закон № 2866) передбачено, що власники квартир і нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання.

Аби реалізувати зазначену можливість на практиці, потрібно:

  1. співвласникам кожної із секцій провести загальні збори, на яких прийняти рішення про припинення ОСББ у результаті реорганізації (шляхом злиття), і повідомити по це державного реєстратора;
  2. створити єдине ОСББ на всі секції: для цього співвласники всіх секцій повинні організувати спільні установчі збори, розробити статут, зареєструвати таке об’єднання тощо (тобто дотриматися загальної процедури, за якою створювалось ОСББ у кожній із секцій);
  3. після закінчення процедури припинення (передбачена ст.ст. 104–106 Цивільного кодексу України) зареєструвати припинення кожного з ОСББ, що були створені в секціях, у результаті їх реорганізації.

ІІ. Створити асоціацію ОСББ

Асоціація ОСББ — юридична особа, створена для представлення спільних  інтересів  об’єднань  співвласників багатоквартирних будинків (ч. 1 ст. 1 Закону № 2866).
Для створення асоціації ОСББ кожному з об’єднань, створених у секціях, необхідно організувати й провести власні загальні збори співвласників, на яких проголосувати за створення асоціації ОСББ, а також визначитися з ключовими питаннями її діяльності (функції та завдання асоціації, кількісний та персональний склад керівних органів тощо).

Надалі необхідно провести установчі збори асоціації, на яких мають бути присутніми делеговані представники від кожного ОСББ, створеного в секції будинку.

Останнім кроком буде реєстрація асоціація ОСББ у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців і громадських формувань.

Детальніше про ключові питання створення асоціації ОСББ — у матеріалі «Правовий статус й особливості створення асоціації ОСББ», що раніше публікувався на сторінках нашого ресурсу.

Вікторія Туманова,
юрист м. Київ