Поки в країні перманентна нестабільність в економіці в громадян нестабільність з фінансами. Власники квартир інколи фінансово не спроможні оплатити членські внески до ОСББ. Але такі особи все ж хочуть уникнути боргів і можуть надати послуги для ОСББ (наприклад, виконати роботи з поточного ремонту). Чи можна врахувати роботи виконані на замовлення ОСББ в оплату членських внесків? Про це і піде мова в нашому матеріалі.

 Усі права та обов’язки власника квадратних метрів в будинку де діє ОСББ врегульовано Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2011 р. № 2866-III (далі — Закон про ОСББ). У ньому, зокрема, вказано, що ОСББ є юридична особа, створена власниками квартир і/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна й управління, утримання та використання спільного майна. Своєю чергою, згідно із Законом про ОСББ, кожен власник квартири чи нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку є співвласником такого багатоквартирного будинку.

Тож кожен власник квадратних метрів в будинку де діє ОСББ є співвласником усього багатоквартирного будинку, а також набуваєте всіх прав й обов’язків співвласника, які передбачені Законом про ОСББ.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417-VIII (далі — Закон № 417) спільне майно багатоквартирного будинку — це приміщення загального користування (у т. ч. допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне й інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більш ніж одне житлове чи нежитлове приміщення, а також будівлі та споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку й розташовані на прибудинковій території, і права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди та його прибудинкова територія.

У ст. 15 Закону про ОСББ сказано, що співвласник ОСББ, зокрема, мусить виконувати обов’язки, передбачені статутом об’єднання, своєчасно  і  в  повному  обсязі сплачувати належні внески і платежі та виконувати передбачені статутними документами обов’язки перед об’єднанням.

Водночас ОСББ має право, зокрема, приймати рішення про надходження та   витрати  коштів об’єднання, встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності об’єднання в порядку, визначеному законом, здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів (ст. 16 Закону про ОСББ).

Отже, враховуючи сказане можна з впевненістю констатувати: сплачувати ОСББ внески повинні всі співвласники.

Розібравшись з цим, звернемося до Порядку проведення розрахунків з членами об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, які мають перед ним заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного та загального майна об’єднання, затвердженого постановою КМУ від 11.10.2002 р. № 1521 (далі – Порядок № 1521). Саме цей документ покликаний врегулювати питання погашення заборгованості співвласників перед ОСББ.

Так, п. 2 та п. 3 Порядку № 1521 передбачено, що рішення про виконання членом об’єднання робіт приймається правлінням об’єднання за заявою його члена або власною ініціативою правління у разі згоди члена ОСББ. Вартість і терміни  виконання  робіт, а також порядок придбання необхідних обладнання та матеріалів  зазначаються в договорі між правлінням ОСББ і його членом, який виконуватиме роботи.

При цьому п 4 Порядком № 1521 визначено, що по завершенню виконання робіт слід  скласти  відповідний  акт, який підписують  представник  правління та член ОСББ, що виконав роботи. Після цього вартість  виконаних робіт   зараховується    правлінням об’єднання у рахунок боргу члена об’єднання.

Зверніть увагу: якщо вартість  виконаних робіт перевищує суму заборгованості, то правління за домовленістю з членом об’єднання зараховує різницю у рахунок
майбутніх платежів або видає кошти готівкою.

До речі, у разі зарахування вартості робіт  у  рахунок  заборгованості або майбутніх платежів  правління має видати члену об’єднання відповідний документ за визначеною правлінням формою.

Варто відмітити, що п. 1 Порядку № 1521 натякає на те, що ОСББ вправі розробити й власний порядок дій в обговорюваному випадку (звісно з врахуванням чинного законодавства).

Обговоривши організаційні моменти, перейдемо до облікової частини розглянутої теми. Відразу скажемо: доходи отримані членом ОСББ від виконання робіт за укладеним цивільно-правовим договором повинні бути оподатковані в загальному порядку. Так, з такого доходу слід утримати податок з доходів за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5 %. Утримує такі суми ОСББ за рахунок отримувача доходу (тобто члена ОСББ). Крім того ОСББ потрібно буде нарахувати на такий дохід і єдиний внесок за ставкою 22%. Останній ОСББ сплатить зі своєї кишеня.

В бухобліку операцію з виконання членом робіт та нарахуванням йому заборгованості за членськими внесками ОСББ відображає стандартними проведеннями. Водночас операцію із зарахування зустрічних однорідних вимог, що виражені в грошових коштах, можна показати таким проведенням: Дт 631 Кт 3771 «Розрахунки за внесками і платежами співвласників».

Додатково виникає питання, а чи не вважатиметься таке зарахування заборгованості співвласника використанням доходу ОСББ для вигоди такого учасника неприбуткової організації, тобто використання доходу не за цільовим призначенням. На щастя спеціалісти ДФСУ встигли висловитися з цього питання позитивно в листі від 18.04.2017р. №8170/6/99-99-15-02-02-16. Зокрема в роз’ясненні вказано: « … не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (у т. ч. на підставі цивільно-правового договору), якщо такі витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації.». Тому в аналізованому випадку голова та правління ОСББ можуть не хвилюватися в можливій втраті статусу неприбуткової організації таким ОСББ.

Василь Кропивницький,
незалежний консультант