Відповідно до ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (далі — Закон про бухоблік),  юридичні особи повинні складати й подавати фінансову звітність визначеному законодавством колу користувачів. Користувачами фінзвітності ОСББ можуть бути (п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, далі — Порядок № 419):

  • трудові колективи (на їх вимогу);
  • власники (засновники) відповідно до установчих документів;
  • інші органи й користувачі згідно з нормами законодавства (зокрема, органи державної статистики, податківці).

Окрім того, ч. 2 ст. 14 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р.  № 2866-III визначено, що ОСББ на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти. Тобто ОСББ, як і решта суб’єктів господарювання, повинно обов’язково складати фінансову звітність.

Нагадаємо: звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком із початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати (ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік).

Щодо форми за якою ОСББ слід формувати фінзвітність, то тут спочатку слід пригадати норми ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік. У них зазначено, що суб’єкти малого підприємництва, неприбуткових підприємств, установ та організацій і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) установлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Тож, зважаючи на викладене, ОСББ вочевидь зобов’язане складати й подавати фінзвітність згідно з П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Цей Стандарт передбачає формування різних форм фінзвітності для суб’єктів малого підприємництва та мікропідприємництва.

Так, визначено, що суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, що відповідають критеріям мікропідприємництва, формують спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (включає форму № 1-мс «Баланс» та форму № 2-мс «Звіт про фінансові результати»).

Про те, хто належить до юридичних осіб, що відповідають критеріям мікропідприємництва, згадано в ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Там сказано, що це юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну €2 млн, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Як на нас, усі погодяться, що 99,9% ОСББ в Україні відповідає вказаному критерію мікропідприємництва. Адже всі ОСББ прагнуть зменшити свій штат до мінімального, а про дохід у €2 млн годі мріяти навіть для ОСББ із кількістю членів у 1000 квартир. Тож, зважаючи на сказане, більшості ОСББ либонь доведеться формувати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. Який об’єднує дві форми: Баланс за формою № 1-мс та Звіт про фінансові результати за формою № 2-мс.

Бувалим бухгалтерам не стане проблемою заповнити Баланс за формою № 1-мс. В останній усе стиснене до мінімуму, і ОСББ лише потрібно логічно відобразити свої активи та пасиви. Головна особливість у такому випадку — це відсутність даних у розділі «Власний капітал». Адже в ОСББ таких показників узагалі не буде.

Щодо складання Звіт про фінансові результати за формою № 2-мс, то тут дещо складніше. Розібратися в ситуації допоможе наша таблиця. Зазначимо, що ми навели найзатребуваніші, з нашої точки зору, для ОСББ операції.

 

Решту рядків Звіту про фінансові результати за формою № 2-мс, на думку автора, ОСББ заповнювати не потрібно. Позаяк діяльність ОСББ не пов’язана з отриманням прибутку. Та й сплачувати податок на прибуток в аналізованому випадку не потрібно.

Таким чином, як бачите, під час складання ОСББ Спрощеного фінзвіту загалом не повинно виникати проблем.

 

Василь Кропивницький,
незалежний консультант