В Законі України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі – Закон про ОСББ) закріплена можливість створення одного ОСББ на декілька будинків.

Так, у ч. 2 ст. 4 вказаного Закону вказано, що власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання.

Водночас, Закон про ОСББ не містить жодних правових норм, які б регламентували порядок виходу будинків зі складу таких ОСББ, що призводить до багатьох проблем на практиці.

Найбільш юридично коректним способом вивести окремий будинок зі складу багатобудинкового ОСББ є проведення загальних зборів спільного ОСББ відповідно до процедури, передбаченої законодавством, на яких ухвалити рішення про виділ з ОСББ як юридичної особи іншої юридичної особи. У такому разі загальні збори повинні визначити правонаступників об’єднання і затвердити відповідні баланси згідно із законодавством України. Тобто, застосовується загальна процедура, яка передбачення для поділу юридичних осіб. 

Недоліком такого шляху, окрім складності та тривалості, є те, що відповідне рішення мають ухвалити не співвласники будинку, який виділяється, а співвласники всього спільного ОСББ.

Другим варіантом, якщо співвласники декількох будинків в одному ОСББ не можуть знайти консенсусу, є звернення до суду.

Олена Трегубова,
юрист м. Київ