На установчих зборах було проголосовано за створення ОСББ й обрано членів правління. Однак серед останніх не знайшлося охочих очолити правління. У результаті прийняли рішення, що голову правління буде обрано формально. Водночас установчі збори погодили, що у штат ОСББ буде введено виконавчого директора, якому голова правління делегує свої функції. Кого в такій ситуації зазначати керівником під час заповнення Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи?

Голова правління є керівником ОСББ, зважаючи на положення законодавства.Так, ч. 1 ст. 7 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III передбачено, що статут ОСББ складається відповідно до типового статуту. Своєю чергою, п.п. 12, 16 р. ІІІ Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. № 141 (далі — Типовий статут), установлено, що правління здійснює керівництво поточною діяльністю об’єднання, й очолювати його має голова.Отож, ОСББ не може діяти всупереч закону та зазначати керівником іншу особу, аніж голову правління.Водночас чинне законодавство не забороняє ввести до штату ОСББ посаду виконавчого директора чи, скажімо, менеджера. Щоправда, важливо розуміти: наявність такої посади у штаті жодним чином не може звужувати права голови правління, що передбачені Типовим статутом. Інакше кажучи, незалежно від працевлаштування виконавчого директора, голова правління лишається наділеним правами, переліченими в п. 16 р. ІІІ Типового статуту.

Нагадаємо!

Згідно з п. 16 р. ІІІ Типового статуту, на виконання своїх повноважень голова правління:

  • проводить засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому членові правління;
  • забезпечує виконання рішень загальних зборів і рішень правління;
  • діє без доручення від імені об’єднання й укладає в межах своєї компетенції договори та вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;
  • розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об’єднання;
  • наймає на роботу в об’єднання працівників і звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;
  • за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об’єднання іншим особам;
  • відкриває та закриває рахунки об’єднання в банківських установах й інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;
  • відповідно до рішень правління, здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети й завдань об’єднання.

Окремі із цих прав дійсно можуть бути делеговані іншій особі наказом/розпорядженням голови правління. Проте попередньо це варто погодити на загальних зборах і прописати таку можливість в установчих документах ОСББ.

Водночас завважте: делегуючи ті чи інші повноваження, голова правління, по суті, лишається керівником, який розподіляє власні обов’язки між підлеглими та наділяє їх правами, що необхідні для виконання дорученого.

Тобто якщо, скажімо, виконавчого директора буде вповноважено укладати договори від імені ОСББ, це абсолютно не позбавлятиме голову правління аналогічного права.

До того ж варто наголосити: після того, як виконавчий директор буде прийнятий у штат, ОСББ може внести зміни до реєстраційних даних, указавши такого директора як особу, що має право вчиняти дії від імені ОСББ без довіреності, зокрема підписувати договори тощо.

І хоча така можливість є правом, а не обов’язком ОСББ, радимо нею скористатися. Адже у відносинах зі сторонніми організаціями виконавчому директору доведеться щоразу підтверджувати свої повноваження. А витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, у якому виконавчий директор значитиметься підписантом, слугуватиме цьому найкращим чином.

А наостанок завважимо. Якщо вже склалася така ситуація, коли жоден із членів правління не бажає виконувати обов’язки голови, найліпшим виходом із ситуації буде переобрання складу правління або ж залучення управителя.

Адже в разі введення у штат особи, якій будуть делеговані обов’язки голови правління, відповідальним за їх виконання буде саме голова. Тобто йому в будь-якому разі доведеться контролювати здійснення делегованих повноважень, та, за потреби, звітувати про їх виконання перед правлінням і загальними зборами.

Окрім того, голова правління може делегувати третій особі лише конкретні повноваження. А оскільки їх перелік заздалегідь не є вичерпним (згідно з п. 16 р. ІІІ Типового статуту, голова правління «відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об’єднання»), так чи інакше подеколи голові правління доведеться перевидавати наказ/розпорядження, розширюючи перелік повноважень, що делегуються виконавчому директорові. Отож, суто формально бути головою правління не вийде.

 

Вікторія Туманова,
юрист м. Київ