Відповідно до ст. 7 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III (далі — Закон про ОСББ), у статуті ОСББ має бути визначено зокрема порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об’єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат.

Крім того, у ст. 16 Закону про ОСББ передбачено, що об’єднання має право згідно із законодавством і статутом об’єднання встановлювати порядок сплати, перелік і розміри внесків та платежів співвласників, у т.ч. відрахувань до резервного та ремонтного фондів.

Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у т.ч. відрахувань до резервного та ремонтного фондів, установлюються загальними зборами об’єднання відповідно до законодавства та статуту ОСББ (ст. 21 Закону про ОСББ).

Тож відрахування до резервного фонду встановлюються співвласниками. При цьому на практиці саме в загальну суму кошторису закладається певна частина коштів, яка формуватиме резервний фонд ОСББ.

Із самої назви зрозуміло, для чого формують такий фонд — резерв коштів для покриття непередбачуваних витрат ОСББ. Звісно, установчими документами можна більш чітко прописати нюанси використання коштів із резервного фонду.

Завважимо: на практиці часто кошти з резервного фонду використовують для погашення поточних витрат у зв’язку з невчасним надходженням внесків власників ОСББ.

Як на нас, це загалом можливо, адже кожен практикуючий голова ОСББ упевнено зазначить, що несвоєчасна сплата постачальникам за спожиті послуги може призвести до непередбачуваних витрат у майбутньому (у зв’язку з пошкодженням обладнання, збільшенням вартості поставлених послуг тощо). Тому варто в статутних документах передбачати, що суми з резервного фонду можна використовувати й для покриття поточних витрат.

Заважимо: на практиці більш організовані ОСББ затверджують Положення про Резервний фонд ОСББ. Саме у цьому документі прописують усі моменти щодо наповнення та використання коштів із резервного фонду.

Якщо мовити про облік резервного фонду, то тут слід пам’ятати, що надходження під час діяльності об’єднання не є доходами від реалізації готової продукції, товарів, робіт або послуг. Діяльність ОСББ фінансується через цільове фінансування та цільові надходження. Методологічні основи формування доходів ОСББ визначено П(С)БО 15 «Дохід».

Нагадаємо: головний постулат для ОСББ — отримане цільове фінансування визнають доходом протягом тих періодів, у яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування (п. 17 П(С)БО 15). Суми, які наповнюють резервний фонд, будуть цільовим фінансуванням.

Цільове фінансування та цільові надходження обліковуються на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Аналітичний облік ведуть за їх призначенням і джерелами надходжень.

Кошти, що надходять від власників ОСББ у межах затвердженого внеску члена ОСББ, відображаються за кредитом субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень». До такого субрахунку 484 варто відкрити субрахунки четвертого порядку. Наприклад:

4841 «Внески і платежі співвласників»;

4842 «Кошти ремонтного фонду»;

4843 «Внески до резервного фонду»;

4844 «Внески до ремонтного фонду»;

4845 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень».

Отже, для формування та відображення резервного фонду необхідно сформувати окремий субрахунок четвертого порядку. У майбутньому, коли кошти з резервного фонду будуть використані, слід буде показати доходи й витрати та, відповідно, списати суми із субрахунку.

Василь Кропивницький,
юрист м. Київ