У статуті ОСББ прописано, що головою правління має бути співвласник будинку. Діючий голова має намір продати свою квартиру, однак повідомив про це правління та написав заяву на звільнення лише за 2 дні до продажу. Переобрати голову в такий стислий строк немає змоги. Як діяти?

ВІДПОВІДЬ: Безперечно, наполягати на тому, аби голова правління продовжував виконувати свої обов’язки після продажу квартири (хоча б до спливу двох тижнів із дня подання заяви про звільнення), правління не вправі. І тому є щонайменше дві причини.

Адже, по-перше, це суперечитиме статуту, і будь-які рішення голови, винесені після втрати ним статусу співвласника, з легкістю можна буде оскаржити.

А, по-друге, це порушуватиме трудове законодавство. Дійсно, у загальному випадку, згідно із ч. 1 ст. 38 КЗпПУ, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або вповноважений ним орган письмово за два тижні. Однак водночас цією ж нормою установлено, що в разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або вповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. Вважаємо, що втрата статусу співвласника — поважна причина даному такому випадку.

Отож, перешкоджати звільненню голови правління однозначно не варто.

Щодо неможливості обрати нового голову в стислий строк — то це й не обов’язково. Так, п. 16 р. ІІІ Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. № 141, передбачено, що в разі відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник. Таким чином, саме останньому голова правління має передати справи перед звільненням.

Відповідно, допоки новий голова правління не буде обраний, заступник діятиме від імені об’єднання та в його інтересах як тимчасово виконуючий обов’язки голови. Водночас візьміть до уваги: відомості про тимчасово виконуючого обов’язки керівника мають бути передані державному реєстратору, який, своєю чергою, повідомить про відповідні зміни зокрема органи ДФС.

Вікторія Туманова,
юрист м. Київ