22.06.2017 було прийнято Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» № 2118-VIII (далі — Закон № 2118), який набрав чинності 23.07.2017 та буде введено в дію 23.07.2018. У нашому матеріалі пропонуємо розглянути, яким чином норми цього закону можуть уплинути на ОСББ.

Навіщо прийняли Закон № 2118

Одним із зобов’язань України як члена Енергетичного співтовариства є імплементація в національне законодавство вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2010/31/ЄС «Про енергетичну ефективність будівель» у межах виконання ратифікованого Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

З метою виконання цього зобов’язання Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з Державним агентством з енергозбереження та енергоефективності України й було підготовлено проект Закону № 2118.

Основна мета Закону № 2118 — урегулювати на законодавчому рівні питання щодо підвищення енергетичної ефективності будівель. Для цього в документі прописано дефініції нових для вітчизняного законодавства понять: «енергетична ефективність будівлі», «енергетичний сертифікат», «мінімальні вимоги до енергетичної ефективності», «сертифікація енергетичної ефективності» тощо.

Серед іншого Законом № 2118 установлено:

  • особливості здійснення обстеження систем опалення та кондиціонування будівель;
  • основні енергоефективні заходи в будівлях і механізми їх фінансування;
  • загальні засади професійної діяльності у сфері енергетичної ефективності будівель;
  • принципи здійснення незалежного моніторингу сертифікатів енергетичної ефективності будівель і звітів про результати обстеження систем опалення та кондиціонування будівель;
  • відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

Закон № 2118 й ОСББ — випадки обов’язкового застосування

Як указувалося вище, Законом № 2118 серед іншого запроваджується процедура сертифікації енергетичної ефективності — вид енергетичного аудиту, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими.

Така сертифікація здійснюється енергоаудитором, який є незалежним, не має конфлікту інтересів і прямо чи опосередковано не заінтересований у результаті сертифікації, й оплачується замовником.

Закон № 2118 визначає коло випадків, коли проведення сертифікації енергетичної ефективності є обов’язковим. Усього там міститься лише чотири випадки, коли проведення сертифікації  енергетичної ефективності є обов’язковим. Але ОСББ стосуються лише два — сертифікація:

  1. об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, які визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
  2. будівель, у яких здійснюється термомодернізація, на котру надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Певна річ, що якщо в багатоквартирному будинку не проводиться реконструкція чи капітальний ремонт і не передбачається звернення за наданням державної підтримки на заходи з термомодернізації, підстав для обов’язкового проведення в будинку заходів, передбачених Законом № 2118, немає.

Слід звернути увагу, що згідно з нормами Закону № 2118 налаштування інженерних систем (у т.ч. обладнання) об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, здійснюється до прийняття в експлуатацію таких об’єктів. Отже, забезпечення таких заходів на етапі прийняття будинку в експлуатацію є сферою відповідальності забудовника, а не співвласників.

Проведення сертифікації енергетичної ефективності й ОСББ

Наразі будь-які характеристики відповідного порядку сертифікації можуть мати винятково оглядовий та описовий характер, оскільки до застосування норм Закону № 2118 на практиці мине багато часу, і потрібно ще прийняти чимало підзаконних нормативно-правових актів, які допоможуть зрозуміти, як працюватиме така сфера.

Проте вже зараз зрозуміло, що сертифікація енергетичної ефективності будівлі буде здійснюватиметься на договірних засадах за домовленістю сторін на замовлення та за рахунок власника (співвласників) будівлі, для багатоквартирного будинку — на замовлення та за рахунок власника (співвласників) будинку, житлово-будівельного кооперативу, ОСББ, управителя багатоквартирного будинку (крім установлених законодавством випадків).

Тож сертифікація може бути замовлена ОСББ за бажанням співвласників і є обов’язковою лише у випадку здійснення термомодернізації, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче за мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі, та у випадку проведення реконструкції чи капітального ремонту будинку.

При цьому Закон № 2118 установлює: у разі надання державної підтримки для термомодернізації будівель, що має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі сертифікація енергетичної ефективності будівлі здійснюється після завершення термомодернізації (крім випадків, якщо така термомодернізація провадиться шляхом реконструкції чи капітального ремонту) за рахунок коштів державної підтримки. У такому випадку співвласникам не доведеться сплачувати за сертифікацію.

У цілому ж нині недостатньо діючої нормативної бази, щоб робити прогнози стосовно того, яким чином Закон № 2118 та прийняті на його виконання нормативні акти вплинуть на ОСББ і мешканців багатоповерхових будинків. Однак про тенденції та розвиток цього питання ми інформуватимемо на нашому онлайн-ресурсі.

Олена ТРЕГУБОВА, юрист, м. Київ