Наше новостворене ОСББ зараз розробляє кошторис для подальшого затвердження на загальних зборах. Виникло питання чи повинні платити за ліфт мешканці 1 поверху? Чи все ж слід затверджувати для таких мешканців окрему ставку обов’язкових платежів співвласників?

У ст.10 Закону України Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III (далі — Закон про ОСББ), до виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься, зокрема визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників та затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту.

Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, – більшістю голосів. З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості співвласників.

Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту об’єднання встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів (ст. 16 Закону про ОСББ).

Статтею 20 Закону про ОСББ частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Спори щодо визначення частки співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку вирішуються в судовому порядку.

Зазначимо, що в Законі про ОСББ та в Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.08.2015р. №417-VIII, нічого не вказано про додаткові особливості розрахунку внесків і платежів співвласників, зокрема в частині сплати чи не сплати мешканцями 1-го поверху за ліфти.

Зазначимо, що певне світло з цього питання проливає Постанова КМУ від 01.06.2011р. №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”. З її тексту стає зрозуміло, що власники першого поверху не повинні платити за експлуатацію ліфту. Звісно цей норматив загалом не обов’язків для застосування ОСББ але дає хоча б якесь роз’яснення ситуації.

Звісно всі власники розуміють, що у багатоповерхових будинках ліфт є спільною неподільною власністю, тож за таку власність повинні платити всі. Але реально (постійно) ліфтом користуються тільки власники квартир з 2-го і вищих поверхів.

На практиці склалося так, що при формуванні і затвердженні на загальних зборах  внесків для власників першого поверху тариф обов’язково внеску встановлюється без врахування витрати на обслуговування ліфтів. І погодьтесь це справедливо для всіх.

Тож, на думку Консультанта та враховуючи букву вище наведеного нормативного акту, власники приміщень першого поверху не повинні сплачувати внески на ОСББ за утримання ліфтів. Та зауважимо, якщо загальні збори приймуть рішення що внески на ОСББ у всіх співвласників рівні, то платити доведеться в повній сумі і мешканцю 1-го поверху. Якщо власники 1-го поверху не погоджуватимуться платити внески на ОСББ в рівній з усіма сумі, то такі спори щодо визначення частки співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, спільного майна у будинку вирішуються в судовому порядку.

Василь Кропивницький,
незалежний консультант