Чи повинен сплачувати щомісячні внески на утримання багатоквартирного будинку власник паркомісця у підземному паркінгу, за умови, що він не має на праві власності квартири чи нежитлового приміщення у самому будинку?

При наданні відповіді на поставлене питання слід виходити з того, чи є підземний паркінг частиною багатоквартирного будинку. Пояснімо.

Так, якщо підземний паркінг не є частиною багатоквартирного будинку, вимагати від власників паркомісць сплати внесків на утримання такого будинку на підставі, зокрема, ч.ч. 1, 2 ст. 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417-VIII (далі – Закон № 417), співвласники не вправі. У такому випадку співвласниками можна порадити шляхом переговорів із власником (співвласниками) підземного паркінгу ініціювати встановлення платного земельного сервітуту щодо земельної ділянки – прибудинкової території багатоквартирного будинку, якою фактично користуються власники паркомісць.

Якщо ж підземний паркінг є частиною багатоквартирного будинку (відзначимо, що можливість улаштування таких паркінгів передбачена, зокрема, п. 2.51 ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», згідно з яким у підвальних, цокольних і на першому поверхах житлових будинків допускається улаштування вбудованих і вбудовано-прибудованих гаражів для одноквартирних житлових будинків та стоянок для машин і мотоциклів, що належать мешканцям багатоквартирних житлових будинків, згідно з вимогами ДБН 360, ДБН В.2.2-9 та інших відповідних нормативних документів), то тут варіантів два:

  • підземний паркінг є самостійним нежитловим приміщенням у розумінні п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону № 417, а власники паркомісць – співвласниками такого нежитлового приміщення;
  • паркомісця початково продавалися як окремі об’єкти – підземного паркінгу як окремого об’єкта нерухомості не зареєстровано.

В обох випадках власники паркомісць (чи як власники самостійних об’єктів нерухомості, чи як співвласники підземного паркінгу) є співвласниками багатоквартирного будинку і мають в загальному порядку брати участь в його утриманні.

Щоправда в листі від 30.10.2015 р. № 8/9-3285-15 Мінрегіонбуд висловив безальтернативну позицію, стверджуючи, що окреме паркомісце та/або паркінг не є приміщенням (як допоміжним, так і нежитловим), і, відповідно, власники окремих паркомісць та/або паркінгу не є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку і не несуть обов’язку участі у фінансуванні витрат на утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, поточний і капітальний ремонти, технічне переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку.

Однак зважаючи на відсутність переконливої аргументації на користь такої позиції, беззастережно погодитись із нею не можемо: вважаємо, що висловлена точка зору є справедливою лиш в разі, якщо мовити про підземний паркінг як об’єкт, не пов’язаний з багатоквартирним будинком.

Відзначимо, що у вищезгаданому листі Мінрегіонбуд водночас роз’яснив: належність паркомісць (підземного паркінгу) до складу комплексу (житлового, житлово-офісного тощо) напряму залежить від джерела фінансування їх будівництва, що визначається у проектно-кошторисній документації на будівництво об’єкта та договорами інвестування.

Вікторія Туманова,
юрист м. Київ