Ви маєте право здійснювати ремонт і зміни у квартирі/нежитловому приміщен­ні за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку (ч. 2 ст. 383 ЦКУ)

Назване право – одне з найбільш проблемних та таких, що породжують у власників різноманітні запитання. Відтак, розглянемо низку конкретних си­туацій, з якими на практиці стикаються співвласники багатоквартирних бу­динків.

Ситуація 1. Утеплення мешканцями зовнішньої стіни квартири, тобто частини фасаду будинку.

Попри поширеність таких заходів серед населення, із формально-юридич­ної точки зору, самовільне здійснення такого утеплення не відповідає вимо­гам законодавства, оскільки несучі конструкції будинку є спільним майном його співвласників, відтак, окремий співвласник не може самостійно його змінювати. Окрім того, відповідно до п. 8.14 ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові бу­динки. Реконструкція та капітальний ремонт», під час проектування рекон­струкції житлових будинків допускається зміна їх фасадів, яка повинна мати системний характер, єдиний для всього будинку. Юридичними наслідками такого порушення є поява в інших співвласників, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — ОСББ) права вимагати демонтажу відпо­відних утеплюючих конструкцій, у тому числі в судовому порядку. Практиці відомі й випадки самовільного демонтування мешканцями інших квартир утеплення, що було проведеного одним із співвласників.

Ситуація № 2. Утеплення та скління існуючих балконів і лоджій, ула­штування нових і розширення існуючих балконів і їх скління; улашту­вання нових віконних прорізів і розширення існуючих віконних і балкон­них прорізів; зміна форм і кольорів віконних рам і балконних дверей.

Керуючись п. 8.14 ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт», під час проектування реконструкції, капітальних ре­монтів і перепланувань окремих квартир такі дії заборонено. Ці дії, якщо вони впливатимуть на зовнішній вид будинку та передбачатимуть втручання в структуру несучих конструкцій, потребуватимуть згоди інших співвласни­ків, а в окремих випадках — і відповідних органів будівельного нагляду. Юри­дичні наслідки таких заходів — аналогічні викладеним вище.

Ситуація № 3. Установлення кондиціонерів.

Формально з описаних вище підстав, зокрема, у зв’язку з тим, що з його встановленням змінюється фасад будинку, який по суті є спільним майном, установлення кондиціонера теж є не зовсім законною дією. Однак, розумію­чи очевидну практичну недоцільність отримання будь-яких дозволів на вста­новлення кондиціонеру в квартирі в усіх випадках, рекомендуємо звернути увагу на те, щоб його було встановлено на частині зовнішньої стіни, належної саме відповідный квартиры, а також, щоб робота з його монта­жу була виконана якісно, без пошкодження фасаду. Наприклад, рішенням у справі від 20.07.2015 р. № 369/5628/15-ц Києво-Святошинський районний суд Київської області задовольнив позов експлуатуючої організації до власника однієї з квартир, зобов’язавши його здійснити демонтаж зовнішніх блоків кондиціонерів і привести в належний стан частину фасаду будинку, цілісність якого була порушена.

Отже, для всіх трьох випадків будь-які самовільні дії, що стосуються змін зовнішнього вигляду будинку, є формально незаконними. У разі якщо влас­ник усе ж вирішив здійснити відповідне покращення своїх житлових умов, йому ліпше погодити ці дії з іншими співвласниками.