Многоцвет

Асоціацію управителів багатоквартирними будинками, яка є неприбутковою, господарською асоціацією (діяльність якої регулюється Господарським кодексом України) зареєстровано в 2014 році, що дає змогу бути універсальним суб’єктом партнерських взаємовідносин і водночас дає змогу претендувати на функціональну, галузеву приналежність до житлово-комунального господарства України, його реформи, і діяльності управителів (управляючих компаній/приватних ЖЕКів) зокрема.

Метою діяльності Асоціації є:

—  координація господарської діяльності членів Асоціації щодо сприяння створенню організаційних, економічних, правових і соціальних умов, необхідних для ефективного вирішення завдань направлених на підвищення якості управління будинками, спорудами житловими комплексами та забезпечення їх належної експлуатації, розвитоку інфраструктури міст, впровадження інноваційних технологій в житлово-комунальне господарство України тощо, без права втручання в виробничу й комерційну діяльність членів Асоціації, прийняття управлінських рішень;

—  розробка і впровадження правил добросусідства та соціальної відповідальності між учасниками Асоціації і органами влади, громадянами, суспільством, іншими суб’єктами господарювання;

—  проведення спільних досліджень і розробок, координації господарської, технологічної, технічної, фінансової та зовнішньоекономічної діяльності учасників Асоціації та громадськості, створення сприятливих економічних умов для ефективного їх господарювання;

—  захист прав дійсних членів Асоціації перед органами державної влади, місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та іншими суб’єктах господарювання;

—  залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитів для розвитку некомерційних ініціатив та господарських проектів в Україні;

—  здійснення представництва учасників Асоціації в інформаційному полі України та світу.