statut1-298x300

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» визначає, що статут об’єднання складається відповідно до типового статуту,затвердженого Міні терством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Закон містить основні вимоги до того, що обов’язково має бути визначено в статуті ОСББ, а також дозволяє включати до статуту інші положення, що є істотними для діяльності об’єднання та не суперечать вимогам законодавства.

Що ж можна змінювати чи додавати до типового статуту ОСББ? Наприклад, утиповому статуті можна:

  • установити інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах;
  • доповнити перелік прав та обов’язків співвласників;
  • установити строк, на який обираються члени правління та ревізійної комісії (ревізор);
  • передбачити можливість залучення працівників (на платній основі) тощо.

ВАЖЛИВО! Включення до статуту відомостей про склад співвласників законом не вимагається.

6 листопада 2015 року типовий статут ОСББ було викладено в новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який набрав чинності 1 липня 2015 року.

Таким чином, діючим ОСББ необхідно привести свої статути у відповідність із вимогами законодавства.

УВАГА! Кінцевого строку для внесення змін до статуту законодавством не встановлено, але радимо не баритися.

Процедура внесення змін до статуту нескладна, а ігнорування вимог законодавства може призвести до непередбачуваних наслідків.

Ознайомтеся, будь ласка, з інформацію, що саме змінилося в законодавстві, яке регулює діяльність ОСББ, і чому необхідно вносити зміни до статутів:

БулоСтало
Поняття «членство» в ОСББ. Статут регулював порядокприйняття в члени об'єднання та виключення з ньогоПоняття «членство» відсутнє. Усі співвласники будинку є учасниками ОСББ з моменту його створення
Поділ майна на неподільне в
спільній сумісній власності і
загальне (у спільній частковій
власності)
Спільне майно багатоквартирного
будинку є спільною сумісною власністю співвласників
Загальні збори ОСББ були правочинними за умови присутності більш ніж половини членів об'єднанняВимоги щодо кворуму відсутні
Загальні збори скликалися:
■ правлінням;
■ членами ОСББ, які мають понад 20% голосів від їх загальної кількості;
■ ревізійною комісією (ревізором)
Загальні збори можуть скликатися:
■ правлінням;
■ ініціативною групою з не менш як трьох співвласників
За загальним правилом рішення загальних зборів приймалися 2/3 голосів від загальної кількості голосів членів ОСББ, які присутні на загальних
зборах. Для низки рішень передбачена потреба 3/4 голосів присутніх на зборах членів ОСББ
За загальним правилом рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів. Для окремих рішень статутом може бути передбачена необхідність не менш як 2/3 голосів загальної кількості співвласників. Допускається встановлення на загальних зборах іншого порядку прийняття рішень
Рішення, прийняті на загальних зборах, підписувалися головою правління та секретарем загальних зборівРішення загальних зборів засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»)
Рішення загальних зборів за рішенням самих зборів могло бути надане члену ОСББ під розписку чи направлене поштоюВизначено перелік питань, рішення загальних зборів із яких обов’язково мають бути надані співвласникам під розписку чи направлені поштою. Рішення з решти питань — за ініціативою зборів
Засідання правління скликалися головоюЗасідання правління може бути скликано:
■ головою;
■ не менш як третиною членів правління
Рішення правління приймалося 2/3 голосів від загального числа членів правлінняРішення правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів правління, якщо інше не вста-
новлено рішенням загальних зборів ОСББ.
Рішення правління викладаються в протоколі засідання правління із зазначенням кожним із членів правління
результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом
Обов’язкове створення ремонтного й резервного фондів ОСББСтворення ремонтного та резервного фондів відбувається за рішенням загальних зборів
Передбачалося, що кошторис ОСББ на наступний рік мав бути складений до 25 грудня поточного року із затвердженням надалі на чергових загальних зборахЧітко встановлена крайня дата затвердження кошторису — 1 січня поточного року (інше може бути встановлено загальними зборами). Допускається затвердження кошторисів на два й більше років

Завантажити бланк Статуту