Співвласниками було проведено установчі збори, на яких прийнято рішення про створення ОСББ та обрано склад правління (у тому числі й голову). Після реєстрації об’єднання були скликані наступні збори, на яких схвалено кошторис та, зокрема, встановлено розмір матеріальної винагороди голови правління. Однак визначена заробітна плата голову правління не задовольнила. В результаті обраний голова правління відмовляється повернути передані йому печатки та документацію на будинок і наполягає на вищій зарплаті. Що можна вчинити в такій ситуації?

Вочевидь, у зазначеній ситуації голова правління офіційно не працевлаштований. Адже оплата праці – обов’язкова умова трудового договору, без узгодження якої такий договір укладеним бути не може. Отож, підтвердженням статусу особи як голови правління, найімовірніше, є лише протокол засідання правління, під час якого було обрано голову (та/або протокол установчих зборів, якщо всупереч усталеній процедурі1 голову управління було обрано саме на зборах співвласників).

1 Згідно з п. 16 р. ІІІ Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. № 141 (далі – Типовий статут), голова правління обирається самим правлінням зі свого складу.

Відтак, перш за все правлінню необхідно переобрати голову. Оскільки у загальному випадку рішення правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів правління (п. 15 р. ІІІ Типового статуту), думка самого голови не буде вирішальною. Відповідно, якщо голова правління обирався на загальних зборах, переобрати його мають саме останні.

З моменту оформлення рішення правління (загальних зборів) про обрання нового голови, попередній з юридичної точки зору втратить свої повноваження (навіть якщо він зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань як керівник юридичної особи).

А отже, можна буде говорити, що печатка, документи на будинок тощо утримуються ним незаконно. А відтак, ОСББ має повне право звернутися до суду із вимогою зобов’язати особу-колишнього голову правління передати новобраному голові зазначені у позові предмети та документи (важливо навести їх вичерпний перелік). Адже утримання ним документів, по суті, перешкоджає ОСББ реалізовувати його права та обов’язки по управлінню будинком.

Зважаючи, що позовні вимоги ОСББ у зазначеній ситуації будуть аргументованими – немає підстав сумніватися у позитивному вирішенні питання. Ба більше: найімовірніше, незговірливий колишній голова сам добровільно поверне документацію, щойно ним буде отримано судову повістку.

Вікторія Туманова,
юрист м. Київ