Питання своєчасності сплати внесків співвласниками ОСББ завжди актуальне для ОСББ. Тому постає питання якнайефективнішого сприяння сплаті внесків членами ОСББ. Перше, що спадає на думку це сплата внесків готівкою в касу ОСББ. Але можна і організувати безготівковий розрахунок з допомогою платіжного терміналу.

Про такий варіант і піде мова в матеріалі.

Спочатку нагадаємо, що при отриманні від співвласників внесків в касу ОСББ РРО використовувати не потрібно адже це не розрахункова операція за продаж товарів (та і не про послуги тут мова). Про це докладніше ОСББ-інформ писало в матеріалі «ОСББ отримує готівку в касу: чи можна без РРО».

Тепер згадаймо, що п. 1 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР (далі – Закон про РРО) встановлено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку РК.

Відповідно до ст. 2 Закону про РРО розрахунковий документ — це документ установленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом про РРО, і зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

А от розрахункова операція — це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки — оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Відповідно до п. 6 розд. ІІ Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13, у разі застосування при проведенні розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з РРО, касовий чек повинен додатково містити такі обов’язкові реквізити:

  • ідентифікатор еквайєра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;
  • ідентифікатор платіжного пристрою;
  • суму комісійної винагороди (у разі наявності);
  • вид операції;
  • реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»;
  • напис «Код авт.» та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації;
  • підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».

Водночас згідно з пп. 12 п. 4 розділу I Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.2014 р. № 705, сліп — це паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки і містить набір даних щодо цієї операції та реквізити платіжної картки. Тобто з урахуванням норм Закону про РРО сліп не є розрахунковим документом.

На сьогодні в категорії 109 ЗІР ДФСУ існує роз’яснення в якому вказано, що при здійсненні розрахунків у безготівковій формі із застосуванням платіжних карток (з використанням платіжного терміналу, поєднаного з РРО) суб’єкт господарювання повинен проводити розрахункові операції через належним чином зареєстрований РРО із роздрукуванням відповідних розрахункових документів, крім суб’єктів господарювання, які згідно з чинним законодавством можуть не застосовувати РРО при розрахунках за продані товари та надані послуги.

Крім того нагадаємо, що в листі ДФСУ від 04.11.2015 р. № 23517/6/99-99-22-07-03-15 вказано:

«… сплата вступних, членських і цільових внесків згідно із Законом № 265 не є розрахунковою операцією за товари (послуги), розрахунки за які можуть здійснюватись у касі підприємства без застосування РРО.».

Тобто формально ОСББ вправі обійтися без РРО при проведенні розрахунків з допомогою платіжного терміналу.

Та на практиці контролери все ж вимагають, щоб платіжний термінал використовувався в поєднанні з РРО, навіть коли підприємство звільнене від застосування РРО. На нашу думку в аналізованому випадку все ж простіше для уникнення непорозумінь з контролерами уникнути використання платіжного терміналу. Загалом використання платіжного терміналу без РРО чинним законодавством не регламентовано.

Звісно  ж для підтвердження права ОСББ не використовувати РРО при отриманні внесків співвласників через платіжний термінал можна і варто отримати індивідуальне роз’яснення від контролерів. Тоді бухгалтер ОСББ спатиме спокійно.

Зауважимо, що, як альтернативу,  для надання можливості власникам проведення розрахунків з ОСББ з допомогою картки варто встановити біля будинку Платіжний термінал самообслуговування. Цей пристрій встановлюють або самі банки або ж фінансові компанії-посередники. При цьому якщо біля будинку (чи в будинку) людне місце, то додатково ОСББ може отримувати хоч і не значний але дохід за оренду території (чи приміщення)

Підсумовуючи наведене вище зазначимо, що використання платіжного терміналу без РРО для отримання ОСББ від співвласників внесків чинним законодавством дозволено, але от на думку Консультанта контролери на місцях все ж вимагатимуть застосування платіжного терміналу в поєднанні з РРО.

Василь Кропивницький,
незалежний консультант