Відповідно до ст.1 ЗУ Закон № 2866 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — об’єднання) — юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Відповідно до ч.14 ст.6 Закон № 2866 державна реєстрація об’єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об’єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

Згідно із ч.ч.18,19 ст.6 Закону № 2866 колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж. У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд відповідно до частини першої ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» — це власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

Такий перелік визначений пунктом 1.2 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 р. № 76 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за № 927/11207, яким встановлено, що до складу технічної документації постійного зберігання включаються:

  • технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок;
  • проектно-кошторисна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо;
  • акти державної комісії про приймання жилого будинку в експлуатацію;
  • паспорти котельного господарства, котлові книги, у разі наявності вбудованих та прибудованих котелень;
  • паспорти ліфтового господарства;
  • акти приймання-передачі жилого будинку у разі зміни його власника чи балансоутримувача.

Відповідно до ст.12 Закону № 2866 управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи управління. За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації. Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його у порядку, встановленому цим Законом та статутом об’єднання.

Отже, встановлений ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» строк на передачу примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, обчислюється з дати державної реєстрації об’єднання.

Як бачимо об’єм документації доволі серйозний і здійснювати належне утримання та ремонт будинку і прибудинкової території та забезпечити належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб доволі складно, якщо не сказати неможливо.

У випадку затягування ЖЕК передачі документів необхідно звернутись до суду, враховуючи позитивну судову практику (Справа № 916/3484/16, 26.10.17).

Олена Жмуйданович,

юрист м. Київ