У нас створено одне ОСББ на три будинки, як наслідок – один розрахунковий рахунок, одна юридична адреса тощо. Кілька співвласників одного із будинків вимагають від правління (бухгалтера) вести окремий баланс по кожному будинку, а саме: кількість внесків, витрати, суми зарплат, податків тощо.

Чи правомірна така вимога співвласників? Чи має ОСББ вести облік та розрахунки в розрізі окремих будинків?

Нагадаємо, що згідно ст.10 Закону України Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III (далі — Закон про ОСББ), до виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься, зокрема визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників та затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту.

Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, — більшістю голосів. З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості співвласників.

Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту об’єднання встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів (ст. 16 Закону про ОСББ).

Статтею 20 Закону про ОСББ частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Спори щодо визначення частки співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку вирішуються в судовому порядку.

Враховуючи вище наведене не важко дійти логічного висновку, що при визначені суми обов’язкових внесків власників будинку де функціонує ОСББ, визначена пропорційно площі власності особи-власника, та в цю суму пропорційно включені всі відповідні витрати пов’язані з діяльністю ОСББ.

У випадку з функціонуванням одного ОСББ на декілька будинків слід враховувати всі особливості технічних даних будинків та площі прибудинкових територій. По факту необхідно окремо визначати суми обов’язкових внесків співвласників по кожному будинку.

Якщо враховано вище наведені константи, то бухгалтеру чи голові правління за умови правильного ведення бухгалтерського обліку безпроблемно можна буде надати інформацію по кількості внесків, по витратах, сумах заробітної плати та сплачених податках.

Зауважимо, що нормативно не визначено, що ОСББ повинно вести окремі баланси по кожному будинку.

Та варто врахувати, що згідно ст.14 Закону про ОСББ, співвласник має зокрема право брати участь в управлінні об’єднанням у порядку, визначеному цим Законом і статутом об’єднання, одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об’єднання.

Об’єднання на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Тож загалом, на думку Консультанта, співвласники мають право на отримання інформації по кількості внесків, по витратах, сумах заробітної плати та сплачених податках.

Василь Кропивницький,

незалежний консультант